Blog

Czy prezent dla nauczycieli na koniec roku szkolnego to łapówka?

Czy prezent dla nauczycieli na koniec roku to łapówka? Temat został wywołany do tablicy w ramach audycji “Tylko szczerze” w Programie 1 Polskiego Radia wraz ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego i osobiście miałam możliwość brać udział w dyskusji prowadzonej przez Redaktora Romana Czejarka.

W ramach podsumowania, wyróżnić można trzy główne kryteria różnicujące dozwolony prezent od zakazanej łapówki:

  • czas wręczenia: prezent wręczany jest już po zakończeniu procesu dydaktycznego (roku szkolnego bądź akademickiego);
  • rodzaj: za prezent uznaje się pewien przedmiot lub poczęstunek, np. kwiaty, książka, czekoladki; biorąc pod uwagę specyfikę wykonywanego zawodu, w środowisku nauczycielskim symbolicznym prezentem będzie też np. pióro; co do zasady za prezent nie uznaje się pieniędzy;
  • wartość: wartość prezentu nie powinna przekraczać 50-100 zł, z tym zastrzeżeniem, że w środowisku nauczycielskim są to zwykle prezenty wręczane przez grupę osób, która składa się na daną rzecz, co przemawia za podwyższeniem owej granicy; w mojej ocenie akceptowalna kwota składki w przypadku prezentów grupowych wynosi 10-20 zł od osoby; w przypadku prezentów wręczanych indywidualnie przez ucznia powinna obowiązywać granica 50-100 zł

Osoby zainteresowane tematyką korupcji odsyłam do pozostałych wpisów na blogu dot. korupcji biernej oraz korupcji czynnej.

Jeżeli potrzebowaliby Państwo pomocy prawnej w opisanym zakresie, zapraszam na spotkanie w Kancelarii Adwokackiej w Krakowie. Obszar mojej działalności obejmuje nie tylko Kraków, lecz również Katowice, Częstochowę, Kielce, Tarnów czy Rzeszów. W razie potrzeby pomoc prawna może być przy tym świadczona na terenie całego kraju, a spotkanie może odbyć się w trybie zdalnym przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa.

dr Aleksandra Rychlewska-Hotel, adwokat

dr Aleksandra Rychlewska-Hotel, adwokat

Jestem adwokatem specjalizującym się w prawie karnym. Ukończyłam studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie uzyskałam również stopień doktora nauk prawnych z dziedziny prawa karnego. Jestem członkiem Izby Adwokackiej w Krakowie. Więcej o mnie...

Bezpieczeństwo prawnokarne
Jak mogę Państwu pomóc?
Zakres pomocy prawnej różnić się będzie w zależności od Państwa roli w postępowaniu karnym: osoba oskarżona bądź pokrzywdzona. Odrębna oferta kierowana jest także do jednostek organizacyjnych, gdzie pomoc prawna ma zasadniczo charakter pozaprocesowy.
sprawy karne - osoba pokrzywdzona

Pokrzywdzony

sprawy karne - jednostka organizacyjna

Jednostka organizacyjna

Kontakt