Błędy Medyczne – 2

Wraz ze wzrostem świadomości prawnej w społeczeństwie, rośnie liczba spraw związanych z tzw. błędami medycznymi. Pod tym ogólnym pojęciem rozumie się działanie i zaniechanie niezgodne ze sztuką lekarską. W wielu przypadkach, w których leczenie zakończyło się niepowodzeniem lub skutkiem innym niż oczekiwany przez pacjenta, pojawia się pytania o to, czy doszło do błędu medycznego. W niektórych sytuacjach odpowiedź na to pytanie będzie twierdząca, w niektórych zarzuty stawiane lekarzowi czy szpitalowi będą niezasadne. 

Jak adwokat zajmuję się w szczególności następującymi sprawami:

  • nieumyślne spowodowanie śmierci (art. 155 k.k.);
  • spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 156 k.k.);
  • spowodowanie średniego lub lekkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 157 k.k.);
  • narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 160 k.k.);
  • sprawy cywilne związane z dochodzeniem odszkodowania i zadośćuczynienia za błąd medyczny.

Sprawy dotyczące błędów medycznych należą do jednych z bardziej skomplikowanych z uwagi na złożoność i konieczność oparcia się o specjalistyczną wiedzę medyczną. Do tego dochodzi jeszcze istotność dóbr prawnych, które zostały tutaj naruszone, tj. życie i zdrowie człowieka. W zależności od sytuacji, moim zadaniem jako adwokat będzie obrona osób, którym niezasadnie zarzucany jest błąd medyczny, lub też dochodzenie praw osób pokrzywdzonych. 

W ramach swojej praktyk adwokackiej oferuję Państwu: 

  • specjalistyczne doradztwo prawne;
  • przygotowanie pism procesowych w tym zażaleń, apelacji oraz kasacji;
  • przygotowywanie opinii prawnych związanych z ryzykami prawnokarnymi planowanych przedsięwzięć;
  • przygotowywanie zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa;
  • reprezentację na każdym etapie postępowania przygotowawczego lub sądowego.

Jeżeli potrzebowaliby Państwo pomocy prawnej w opisanym zakresie, zapraszam na spotkanie w Kancelarii Adwokackiej w Krakowie.

Obszar mojej działalności obejmuje nie tylko Kraków, lecz również Katowice, Częstochowę, Kielce, Tarnów czy Rzeszów. W razie potrzeby pomoc prawna może być przy tym świadczona na terenie całego kraju, a spotkanie może odbyć się w trybie zdalnym przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa.


Warto wiedzieć:

Adwokat dr Aleksandra Rychlewska-Hotel

dr Aleksandra Rychlewska-Hotel

Każdą sprawą zajmuje się osobiście. Przywiązując dużą wagę do szczegółów, zawsze dążę do maksymalnego zabezpieczenia interesów Klienta.

Bezpieczeństwo prawnokarne
Jak mogę Państwu pomóc?
Zakres pomocy prawnej różnić się będzie w zależności od Państwa roli w postępowaniu karnym: osoba oskarżona bądź pokrzywdzona. Odrębna oferta kierowana jest także do jednostek organizacyjnych, gdzie pomoc prawna ma zasadniczo charakter pozaprocesowy.
sprawy karne - osoba pokrzywdzona

Pokrzywdzony

sprawy karne - jednostka organizacyjna

Jednostka organizacyjna

Kontakt
Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych zawarto w Polityce prywatności.