DZIAŁANIE NA SZKODĘ SPÓŁKI

Przestępstwo nadużycia zaufania, uregulowane w art. 296 k.k., rodzi najwięcej emocji w związku z odpowiedzialnością menadżerów za tzw. działanie na szkodę spółki. W grę będzie wchodzić przede wszystkim odpowiedzialność karna członków zarządu oraz prokurentów.

Mam doświadczenie w skomplikowanych sprawach związanych z odpowiedzialnością karną menadżerów. Prawie zawsze są to spory wieloaspektowe, obejmujące oprócz prawa karnego także inne dziedziny prawa, a nierzadko dotyczą także odpowiedzialności odszkodowawczej, w tym za czynu nieuczciwej konkurencji. Proces karny przeplata się z procesem cywilnym, a profesjonalna pomoc prawna musi obejmować wszystkie postępowania. Zdaję sobie sprawę z tego, iż niezależnie od tego, po której stronie się występuje – czy jako obrońca podejrzanych lub oskarżonych, czy jako podmiotu pokrzywdzonego, istotna jest zawsze skrupulatna analiza dokumentacji spółki.

W mojej praktyce adwokackiej zajmuję się w szczególności następującymi zagadnieniami związanymi z działaniem na szkodę spółki:

 • dokonywanie nieuprawnionych wypłat przez wspólników lub członków zarządu,
 • zawieranie niekorzystnych umów,
 • prowadzenie nierentownej działalności,
 • zawieranie transakcji bez ekonomicznej uzasadnienia,
 • prowadzenie działalności konkurencyjnej,
 • zakup rzeczy ruchomych lub nieruchomości po zawyżonych cenach,
 • zawieranie fikcyjnych umów, np. leasingu.

Powyższy katalog jest otwarty, a stany faktyczne, w których pojawić się może zarzut działania na szkodę spółki, są zróżnicowane. Karalna czynność sprawcza sprowadza się do nadużycia uprawnień lub niedopełnienia ciążącego na sprawcy obowiązku, co z samej istotny jest pojęciem niezwykle szerokim i pojemnym. Więcej na ten temat znajdą Państwo we wpisie: Odpowiedzialność karna za działanie na szkodę spółki (art. 296 k.k.).

W ramach swojej praktyki oferuję Państwu: 

 • specjalistyczne doradztwo prawne;
 • reprezentację na każdym etapie postępowania przygotowawczego lub sądowego;
 • przygotowanie pism procesowych w tym zażaleń, apelacji oraz kasacji;
 • przygotowywanie zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa;
 • przygotowywanie opinii prawnych związanych z ryzykami prawnokarnymi planowanych przedsięwzięć.

Jeżeli potrzebowaliby Państwo pomocy prawnej w opisanym zakresie, zapraszam na spotkanie w Kancelarii Adwokackiej w Krakowie.

Obszar mojej działalności obejmuje nie tylko Kraków, lecz również Katowice, Częstochowę, Kielce, Tarnów czy Rzeszów. W razie potrzeby pomoc prawna może być przy tym świadczona na terenie całego kraju, a spotkanie może odbyć się w trybie zdalnym przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa.


Warto wiedzieć:

Adwokat dr Aleksandra Rychlewska-Hotel

dr Aleksandra Rychlewska-Hotel

Każdą sprawą zajmuje się osobiście. Przywiązując dużą wagę do szczegółów, zawsze dążę do maksymalnego zabezpieczenia interesów Klienta.

Bezpieczeństwo prawnokarne
Jak mogę Państwu pomóc?
Zakres pomocy prawnej różnić się będzie w zależności od Państwa roli w postępowaniu karnym: osoba oskarżona bądź pokrzywdzona. Odrębna oferta kierowana jest także do jednostek organizacyjnych, gdzie pomoc prawna ma zasadniczo charakter pozaprocesowy.
sprawy karne - osoba pokrzywdzona

Pokrzywdzony

sprawy karne - jednostka organizacyjna

Jednostka organizacyjna

Kontakt