OSZUSTWO

Oszustwo należy do jednych z najczęściej popełnianych przestępstw w Polsce. Oprócz oszustwa „zwykłego”, uregulowanego w art. 286 k.k., kodeks karny zna wiele tzw. oszustw szczególnych. W prawie karnym skarbowym spotkać się z kolei możemy z przestępstwami zwanymi oszustwami podatkowymi. Oczywiście stosowanie w tym kontekście pojęcia oszustwo ma charakter umowny, podobnie jak potoczne określenie wyłudzenia pieniędzy (odpowiednio: wyłudzenie kredytu lub pożyczki, wyłudzenie leasingu czy wyłudzenie usługi). Więcej na temat znamion czynu oszustwa znajdą Państwo we wpisie Odpowiedzialność karna za oszustwo (art. 286 k.k.).

W praktyce zajmuję się następującymi przestępstwami będącymi postacią oszustwa:

 • oszustwo zwykłe (art. 286 k.k.)
 • oszustwo finansowe (art. 297 k.k.)
 • oszustwo ubezpieczeniowe (art. 298 k.k.)
 • oszustwo kapitałowe (art. 311 k.k.)
 • oszustwo komputerowe (art. 287 k.k.)
 • oszustwo podatkowe (art. 56 k.k.s.)
 • wyłudzenie zwrotu podatku (art. 76 k.k.s.)

Posiadam doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw związanych z różnego rodzaju oszustwami, w tym spraw dotyczących wielomilionowych kwot, w których dochodziło do zatrzymań przez CBA i CBŚP. Występuję zarówno jako obrońca podejrzanych lub oskarżonych, jak i pełnomocnik pokrzywdzonych lub oskarżycieli posiłkowych. Niezależnie od konfiguracji procesowej, zawsze staram się zwracać uwagę organów wymiaru sprawiedliwości na elementy istotne z punktu widzenia interesów moich Klientów. 

W ramach swojej praktyki oferuję Państwu: 

 • specjalistyczne doradztwo prawne;
 • reprezentację na każdym etapie postępowania przygotowawczego lub sądowego; 
 • przygotowanie pism procesowych w tym zażaleń, apelacji oraz kasacji;
 • przygotowywanie zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa;
 • przygotowywanie opinii prawnych związanych z ryzykami prawnokarnymi planowanych przedsięwzięć.

Jeżeli potrzebowaliby Państwo pomocy prawnej w opisanym zakresie, zapraszam na spotkanie w Kancelarii Adwokackiej w Krakowie.

Obszar mojej działalności obejmuje nie tylko Kraków, lecz również Katowice, Częstochowę, Kielce, Tarnów czy Rzeszów. W razie potrzeby pomoc prawna może być przy tym świadczona na terenie całego kraju, a spotkanie może odbyć się w trybie zdalnym przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa.


Warto wiedzieć:

Adwokat dr Aleksandra Rychlewska-Hotel

dr Aleksandra Rychlewska-Hotel

Każdą sprawą zajmuje się osobiście. Przywiązując dużą wagę do szczegółów, zawsze dążę do maksymalnego zabezpieczenia interesów Klienta.

Bezpieczeństwo prawnokarne
Jak mogę Państwu pomóc?
Zakres pomocy prawnej różnić się będzie w zależności od Państwa roli w postępowaniu karnym: osoba oskarżona bądź pokrzywdzona. Odrębna oferta kierowana jest także do jednostek organizacyjnych, gdzie pomoc prawna ma zasadniczo charakter pozaprocesowy.
sprawy karne - osoba pokrzywdzona

Pokrzywdzony

sprawy karne - jednostka organizacyjna

Jednostka organizacyjna

Kontakt