Pomoc prawna

Mnogość przepisów prawnych, ich specjalistyczny język, rosnąca rola orzecznictwa sądowego, ciągłe zmiany w prawie – wszystko to sprawia, iż profesjonalna pomoc prawna ma w dzisiejszych czasach niebagatelne znaczenie. Obrońca osoby podejrzanej bądź oskarżonej o popełnienia przestępstwa, odpowiednio pełnomocnik osoby pokrzywdzonej, zwraca uwagę na dostępne środki prawne w toku procesu karnego i zabezpieczenia interesy strony postępowania. Zadanie adwokata w sprawach karnych nie ogranicza się przy tym do reprezentacji Klienta przed organami wymiaru sprawiedliwości. Coraz większego znaczenia nabiera pomoc prawna na etapie predeliktualnym, ukierunkowana na wyeliminowanie ryzyka popełnienia czynu karalnego w przyszłości. Jest to szczególnie istotne w sprawach gospodarczych, gdzie profesjonalna porada prawna umożliwia podjęcie decyzji w pełnej świadomości konsekwencji prawnokarnych planowanego przedsięwzięcia.

Oferuję Państwu kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa karnego: począwszy od porady prawnej, przez reprezentację w toku procesu karnego, kończąc na ochronie interesów Klienta po uprawomocnieniu się wyroku. W praktyce zajmuję się także opracowywaniem procedur wykrywania i zapobiegania popełnianiu przestępstw oraz szkoleniami z zakresu prawa karnego.

Współpracę najlepiej zacząć od spotkania, na którym omówimy Państwa sprawę i rozważymy możliwe działania. W kontakcie z adwokatem szczególnie istotne jest zaufanie. Z mojej strony mogą Państwo liczyć na pełną poufność przekazywanych informacji. W razie potrzeby spotkanie może odbyć się w trybie zdalnym przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa.

Adwokat dr Aleksandra Rychlewska-Hotel

dr Aleksandra Rychlewska-Hotel

Każdą sprawą zajmuje się osobiście. Przywiązując dużą wagę do szczegółów, zawsze dążę do maksymalnego zabezpieczenia interesów Klienta.

Bezpieczeństwo prawnokarne
Jak mogę Państwu pomóc?
Zakres pomocy prawnej różnić się będzie w zależności od Państwa roli w postępowaniu karnym: osoba oskarżona bądź pokrzywdzona. Odrębna oferta kierowana jest także do jednostek organizacyjnych, gdzie pomoc prawna ma zasadniczo charakter pozaprocesowy.
sprawy karne - osoba pokrzywdzona

Pokrzywdzony

sprawy karne - jednostka organizacyjna

Jednostka organizacyjna

Kontakt