PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY

Czyn prania brudnych pieniędzy z art. 299 k.k. jest poważnym przestępstwem przeciwko prawidłowemu funkcjonowaniu obrotu gospodarczego. Odpowiedzialność karna zapobiegać ma tutaj próbom legalizacji środków majątkowych pochodzących z przestępstwa i utrudnienia wykrycia ich przestępczego pochodzenia. W praktyce pranie brudnych pieniędzy często stanowi przy tym „dodatek” do innego rodzaju przestępstw gospodarczych i skarbowych (piramidy finansowe, karuzele podatkowe etc.), uzasadniając zazwyczaj wniosek o tymczasowe aresztowanie. W pracy adwokata wiele razy spotykałam się z zarzutem popełnienia przestępstwa z art. 299 k.k., który stawiany był niestety na wyrost. 

Opis czynu zabronionego z art. 299 k.k. ma niezwykle złożony charakter, co w praktyce powoduje problemy interpretacyjne i trudności w jego stosowaniu. Została tu w każdym razie uregulowana odpowiedzialność karna za:

  • typ podstawowy prania brudnych pieniędzy będący przestępstwem powszechnym (art. 299 § 1 k.k.),
  • typ podstawowy prania brudnych pieniędzy, którego zakres podmiotowy ogranicza się do osób, na których ciążą określone obowiązki z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (art. 299 § 2 k.k.),
  • typ kwalifikowany prania brudnych pieniędzy z uwagi na współdziałanie z innymi osobami (art. 299 § 5 k.k.),
  • typ kwalifikowany prania brudnych pieniędzy z uwagi na osiągniętą znaczną korzyść majątkową (art. 299 § 5 k.k.).

Więcej w tym temacie znajdą Państwo w odrębnym artykule: Odpowiedzialność karna za pranie brudnych pieniędzy. W ramach swojej praktyki oferuję Państwu: 

  • specjalistyczne doradztwo prawne;
  • reprezentację na każdym etapie postępowania przygotowawczego lub sądowego; 
  • przygotowanie pism procesowych w tym zażaleń, apelacji oraz kasacji;
  • przygotowywanie zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa;
  • przygotowywanie opinii prawnych związanych z ryzykami prawnokarnymi planowanych przedsięwzięć.

Jeżeli potrzebowaliby Państwo pomocy prawnej w opisanym zakresie, zapraszam na spotkanie w Kancelarii Adwokackiej w Krakowie.

Obszar mojej działalności obejmuje nie tylko Kraków, lecz również Katowice, Częstochowę, Kielce, Tarnów czy Rzeszów. W razie potrzeby pomoc prawna może być przy tym świadczona na terenie całego kraju, a spotkanie może odbyć się w trybie zdalnym przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa.


Warto wiedzieć:

Adwokat dr Aleksandra Rychlewska-Hotel

dr Aleksandra Rychlewska-Hotel

Każdą sprawą zajmuje się osobiście. Przywiązując dużą wagę do szczegółów, zawsze dążę do maksymalnego zabezpieczenia interesów Klienta.

Bezpieczeństwo prawnokarne
Jak mogę Państwu pomóc?
Zakres pomocy prawnej różnić się będzie w zależności od Państwa roli w postępowaniu karnym: osoba oskarżona bądź pokrzywdzona. Odrębna oferta kierowana jest także do jednostek organizacyjnych, gdzie pomoc prawna ma zasadniczo charakter pozaprocesowy.
sprawy karne - osoba pokrzywdzona

Pokrzywdzony

sprawy karne - jednostka organizacyjna

Jednostka organizacyjna

Kontakt