Blog

Adwokat o specjalizacji Prawo karne

Prawo jest dzisiaj niezwykle rozbudowane. Jego trzy główne dziedziny to prawo karne, prawo cywilne oraz prawo administracyjne. W zakresie jednak każdej z tych gałęzi występują setki, jak nie tysiące regulacji, w których niejednokrotnie trudno się odnaleźć. Do tego dochodzą częste nowelizacje i zmiany w prawie, które bynajmniej nie ułatwiają życia. W praktyce legislacyjnej zdarzają się zresztą przypadki, kiedy ustawa, która jeszcze nie weszła w życie, jest już zmieniana. Nie tylko zwykłym obywatelom trudno jest się połapać w obowiązującym stanie prawnym, lecz również osobom na co dzień zajmujących się prawem. Jak zatem adwokat może poradzić sobie w tym gąszczu przepisów i w sposób niezbędny zabezpieczyć interesy swojego Klienta? Odpowiedzią na to pytanie jest specjalizacja.

Spis treści

Adwokat Prawo karne

Ścieżka do wykonywania zawodu adwokata jest kręta i wyboista. Wiedzie przez wiele egzaminów, godziny praktyki przed organami wymiaru sprawiedliwości, jak również z nosem w kodeksach lub przed komputerem w celu poznania i zrozumienia przepisów prawa.

Aplikacja adwokacka ma za zadanie przygotować przyszłych adeptów prawa do pomocy prawnej z zakresu wszystkich dziedzin prawa. Na tym etapie (a tym bardziej wcześniej, podczas studiów) trudno jeszcze mówić o jakiejkolwiek specjalizacji czy ukierunkowaniu swojej drogi zawodowej. Adwokat najczęściej dokonuje tego wyboru poprzez wybór kancelarii czy patrona, u którego wcześniej odbywał aplikację. W zależności bowiem od profilu kancelarii adwokackiej, większy nacisk może być położony na jedną czy drugą dziedzinę prawa.

Czy każdy adwokat specjalizuje się w prawie karnym?

Zawód adwokata nieodłącznie wiąże się z prawem karnym i w pierwszej kolejności nasuwa skojarzenia właśnie z tą dziedziną prawa. Nic dziwnego. To właśnie adwokaci byli kiedyś jedynymi uprawnionymi do występowania jako obrońcy w procesie karnym. Wraz ze zmianą kodeksu postępowania karnego w 2015 r. również radcowie prawni uzyskali takie kompetencje, jednakże w odbiorze społecznym to nadal adwokat jest tym, który broni osób oskarżonych o popełnienie przestępstwa. Oczywiście zakres działania adwokatów nie ogranicza się jedynie do prawa karnego. Z powodzeniem zajmują się oni także innymi zagadnieniami, związanymi ze świadczeniem pomocy prawnej. Niektórzy nawet w ogóle nie zajmują się prawem karnym, skupiając się na pozostałych dziedzinach prawa. Przed wyborem adwokata, do którego udamy się po poradę prawną, należy zatem w pierwszej kolejności ustalić, czy w praktyce zajmuje się on prawem karnym oraz jakie jest jego doświadczenie w tym zakresie.

Specjalista z zakresu prawa karnego

Czy przymiot specjalisty z danej dziedziny prawa może przysługiwać tylko temu adwokatowi, który nie zajmuje się jednocześnie innymi obszarami prawa? Oczywiście, że nie. Nie można w ten sposób upraszczać sprawy. Są bowiem osoby, które skupiają się na określonej branży czy grupie odbiorczej, zajmując się kompleksowo regulacją danej sfery życia. Przykładowo można tu wskazać prawników specjalizujących się w tzw. prawie medycznym, które powstało na styku prawa karnego, cywilnego i administracyjnego. Specjaliści z tego zakresu nie zajmują się zazwyczaj innymi branżami. Biorąc zatem pod uwagę rozległość regulacji prawnych, można zaryzykować stwierdzenie, że adwokaci specjalizują się albo w określonej gałęzi prawa albo w zakresie danej sfery życia społecznego. Trudno bowiem oczekiwać, aby jedna osoba mogła dobrze się znać na wszystkim. Mając na względzie aktualną rozległość regulacji prawnych, wydaje się to nawet niemożliwe.

Pomoc adwokata do spraw karnych w Krakowie

Jako adwokat skupiam się na prawie karnym. Wychodzę z założenia, że specjalizacja w zakresie jednej dziedziny prawa pozwala mi na lepsze przygotowanie się do obrony interesów Klienta. W tym też zakresie posiadam odpowiednie przygotowanie teoretycznoprawne. Moja Kancelaria Adwokacka znajduje się w Krakowie, przy czym w ramach współpracy z kancelarią z Katowic świadczę usługi pomocy prawnej także na tym obszarze.  

Od początku mojej drogi zawodowej zajmowałam się sprawami karnymi, co znalazło również swój wyraz w uzyskaniu stopnia doktora nauk prawnych z zakresu prawa karnego. Jako specjalista z zakresu prawa karnego jestem Państwu zapewnić pomoc w tych wszystkich sprawach, gdzie pomoc adwokata może okazać się potrzebna.

Jeżeli potrzebowaliby Państwo pomocy prawnej w opisanym zakresie, zapraszam na spotkanie w Kancelarii Adwokackiej w Krakowie. Obszar mojej działalności obejmuje nie tylko Kraków, lecz również Katowice, Częstochowę, Kielce, Tarnów czy Rzeszów. W razie potrzeby pomoc prawna może być przy tym świadczona na terenie całego kraju, a spotkanie może odbyć się w trybie zdalnym przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa.

dr Aleksandra Rychlewska-Hotel, adwokat

dr Aleksandra Rychlewska-Hotel, adwokat

Jestem adwokatem specjalizującym się w prawie karnym. Ukończyłam studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie uzyskałam również stopień doktora nauk prawnych z dziedziny prawa karnego. Jestem członkiem Izby Adwokackiej w Krakowie. Więcej o mnie...

Bezpieczeństwo prawnokarne
Jak mogę Państwu pomóc?
Zakres pomocy prawnej różnić się będzie w zależności od Państwa roli w postępowaniu karnym: osoba oskarżona bądź pokrzywdzona. Odrębna oferta kierowana jest także do jednostek organizacyjnych, gdzie pomoc prawna ma zasadniczo charakter pozaprocesowy.
sprawy karne - osoba pokrzywdzona

Pokrzywdzony

sprawy karne - jednostka organizacyjna

Jednostka organizacyjna

Kontakt