PRZESTĘPSTWA NARKOTYKOWE

Przestępstwa narkotykowe uznawane są niewątpliwie za jedne z bardziej szkodliwych społecznie. Z tego też powodu są one szczególnym przedmiotem zainteresowania organów ścigania, a kary przewidziane za ich popełnienie należą do raczej wysokich. O zatrzymaniach w sprawach dotyczących narkotyków często dowiadujemy się zresztą z mediów przy okazji różnych „spektakularnych” akcji organów ścigania. Z perspektywy obrońcy sprawy tego typu nie należą do łatwych, zwłaszcza w przypadku zorganizowanej grupy przestępczej, kiedy częstokroć stosowane jest tymczasowe aresztowanie. Utrudnia to w sposób oczywisty kontakt z podejrzanym.

Jak adwokat zajmuję się w szczególności następującymi sprawami:

 • sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób poprzez wyrabianie lub wprowadzanie do obrotu szkodliwych substancji (art. 165 § 1 pkt 2 k.k.);
 • wytwarzanie, przetwarzanie albo przerób narkotyków (art. 53 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii);
 • przemyt narkotyków (art. 55 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii);
 • wprowadzenia narkotyków do obrotu (art. 56 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii);
 • udzielanie, ułatwianie albo nakłanianie do użycia narkotyków (art. 58 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii);
 • nielegalne posiadanie narkotyków (art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii);
 • uprawa i zbiór narkotyków (art. 63 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii).

W praktyce bodaj najczęściej spotykanym przestępstwem narkotykowym jest nielegalne posiadanie narkotyków. Jest to pewna prawidłowość, zgodnie z którą im większą ilość niedozwolonej substancji znaleziono przez sprawcy, tym musi się on liczyć z surowszą sankcją. Rolą obrońcy w procesie sądowym jest natomiast kwestionowanie przyjętych przez organy ścigania ustaleń. 

W ramach swojej praktyk adwokackiej oferuję Państwu: 

 • specjalistyczne doradztwo prawne;
 • reprezentację na każdym etapie postępowania przygotowawczego lub sądowego;
 • przygotowanie pism procesowych w tym zażaleń, apelacji oraz kasacji;
 • przygotowywanie opinii prawnych związanych z ryzykami prawnokarnymi planowanych przedsięwzięć.

Jeżeli potrzebowaliby Państwo pomocy prawnej w opisanym zakresie, zapraszam na spotkanie w Kancelarii Adwokackiej w Krakowie.

Obszar mojej działalności obejmuje nie tylko Kraków. W razie potrzeby pomoc prawna może być świadczona na terenie całego kraju (Katowice, Częstochowa, Kielce, Tarnów czy Rzeszów), a spotkanie może odbyć się w trybie zdalnym przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa.


Warto wiedzieć:

Adwokat dr Aleksandra Rychlewska-Hotel

dr Aleksandra Rychlewska-Hotel

Każdą sprawą zajmuje się osobiście. Przywiązując dużą wagę do szczegółów, zawsze dążę do maksymalnego zabezpieczenia interesów Klienta.

Bezpieczeństwo prawnokarne
Jak mogę Państwu pomóc?
Zakres pomocy prawnej różnić się będzie w zależności od Państwa roli w postępowaniu karnym: osoba oskarżona bądź pokrzywdzona. Odrębna oferta kierowana jest także do jednostek organizacyjnych, gdzie pomoc prawna ma zasadniczo charakter pozaprocesowy.
sprawy karne - osoba pokrzywdzona

Pokrzywdzony

sprawy karne - jednostka organizacyjna

Jednostka organizacyjna

Kontakt