PRZYWŁASZCZENIE MIENIA

Przestępstwo przywłaszczenia (sprzeniewierzenia) mienia od strony podmiotowej są podobne do kradzieży: w obu przypadkach chodzi o przywłaszczenie cudzego mienia. Różnica istnieje natomiast od strony przedmiotowej. Mianowicie, o ile w przypadku kradzieży sprawca dokonuje zaboru rzeczy, tak w wypadku przywłaszczenia i sprzeniewierzenia jest w jej legalnym posiadaniu, a zaczyna ją traktować jak swoją własność. Więcej w tym temacie znajdą Państwo we wpisie: Przywłaszczenie mienia i sprzeniewierzenie (art. 284).

W praktyce życia gospodarczego z przywłaszczeniem i sprzeniewierzeniem mamy najczęściej do czynienia w przypadkach związanych z przedmiotami leasingu lub środkami pieniężnymi, powierzonymi na określony cel. Moja praktyka adwokacka obejmuje w szczególności następujące zagadnienia:

 • przywłaszczenie przedmiotu leasingu;
 • sprzeniewierzenie środków pieniężnych spółki;
 • przywłaszczenie przedmiotu wchodzącego w skład majątku wspólnego (np. do małżeńskiej wspólności majątkowej lub do majątku wspólnego wspólników spółki cywilnej);
 • sprzedaż lub zastawienie rzeczy, której nie jest się wyłączonym właścicielem (np. w przypadku sprzedaży na raty);
 • bezprawne dokonanie przelewu lub wypłaty z konta bankowego;
 • przywłaszczenie pieniędzy lub innego mienia powierzonego przez pracownika.

Oczywiście powyższe sprawy nie są jedynymi związanymi z przywłaszczeniem lub sprzeniewierzeniem. Stany faktyczne, z którymi można się zetknąć w praktyce, są na tyle rozmaite, że nie sposób ich wszystkich wymienić. 

W ramach swojej praktyki oferuję Państwu: 

 • specjalistyczne doradztwo prawne;
 • reprezentację na każdym etapie postępowania przygotowawczego lub sądowego;
 • przygotowanie pism procesowych w tym zażaleń, apelacji oraz kasacji;
 • przygotowywanie zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa;
 • przygotowywanie opinii prawnych związanych z ryzykami prawnokarnymi planowanych przedsięwzięć.

Jeżeli potrzebowaliby Państwo pomocy prawnej w opisanym zakresie, zapraszam na spotkanie w Kancelarii Adwokackiej w Krakowie.

Obszar mojej działalności obejmuje nie tylko Kraków, lecz również Katowice, Częstochowę, Kielce, Tarnów czy Rzeszów. W razie potrzeby pomoc prawna może być przy tym świadczona na terenie całego kraju, a spotkanie może odbyć się w trybie zdalnym przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa.


Warto wiedzieć:

Adwokat dr Aleksandra Rychlewska-Hotel

dr Aleksandra Rychlewska-Hotel

Każdą sprawą zajmuje się osobiście. Przywiązując dużą wagę do szczegółów, zawsze dążę do maksymalnego zabezpieczenia interesów Klienta.

Bezpieczeństwo prawnokarne
Jak mogę Państwu pomóc?
Zakres pomocy prawnej różnić się będzie w zależności od Państwa roli w postępowaniu karnym: osoba oskarżona bądź pokrzywdzona. Odrębna oferta kierowana jest także do jednostek organizacyjnych, gdzie pomoc prawna ma zasadniczo charakter pozaprocesowy.
sprawy karne - osoba pokrzywdzona

Pokrzywdzony

sprawy karne - jednostka organizacyjna

Jednostka organizacyjna

Kontakt