SPRAWY KORUPCYJNE

Korupcja nie jedno ma imię. Do najpowszechniejszych przestępstw korupcyjnych zalicza się rzecz jasna łapownictwo urzędnicze (w formie biernej – czyn sprzedajności, jak i czynnej – czyn przekupstwa). Prawnokarna walka z korupcją nie ogranicza się jednak do wręczenia i przyjęcia łapówki przez osobę pełniącą funkcje publiczną.

Jako adwokat zajmuję się obroną w postępowaniach związanych w szczególności z następującymi przestępstwami:

 • korupcja bierna (art. 228 k.k.)
 • korupcja czynna (art. 229 k.k.)
 • płatna protekcja bierna (art. 230 k.k.)
 • płatna protekcja czynna (art. 230a k.k.)
 • niedopełnieni obowiązków lub przekroczenie uprawnień (art. 231 k.k.)
 • poświadczenie nieprawdy (art. 271 k.k.)
 • korupcja menadżerska (art. 296a k.k.)
 • korupcja wyborcza (art. 250a k.k.)
 • korupcja farmaceutyczna (art. 128 prawa farmaceutycznego)
 • korupcja dotycząca refundacji leków (art. 54 ustawy o refundacji leków)
 • korupcja sportowa (art. 46 ustawy o sporcie)
 • korupcja wierzycieli (art. 302 § 2 i 3 k.k.)
 • udaremnienie lub utrudnienie przetargu publicznego (art. 305 k.k.)

Moja praktyka adwokacja obejmuje bardzo różne stany faktyczne, gdzie Klient stawał pod zarzutem korupcji. Warto wiedzieć, że chodź podstawa odpowiedzialności karnej za czyn korupcyjny może być różna, działania organów ścigania co do zasady wyglądają podobnie. To zwłaszcza w tych sprawach spotykam się z takimi działaniami CBA jak podsłuchy, nagrywanie rozmów audio i wideo oraz różnego typu prowokacje (tzw. tajni agencji „pod przykrywką”). Dzięki zdobytemu doświadczenie jestem w stanie dokładnie zweryfikować, czy podjęte czynności procesowe były zgodne z prawem, co może zawarzyć na wyniku postępowania dzięki wykluczeniu określonych dowodów z materiału dowodowego sprawy.

Jako adwokat praktykujący w dziedzinie prawa karnego oferuję Państwu: 

 • specjalistyczne doradztwo prawne;
 • reprezentację na każdym etapie postępowania przygotowawczego lub sądowego.
 • przygotowanie pism procesowych w tym zażaleń, apelacji oraz kasacji;
 • przygotowywanie opinii prawnych związanych z ryzykami prawnokarnymi planowanych przedsięwzięć.

Jeżeli potrzebowaliby Państwo pomocy prawnej w opisanym zakresie, zapraszam na spotkanie w Kancelarii Adwokackiej w Krakowie.

Obszar mojej działalności obejmuje nie tylko Kraków, lecz również Katowice, Częstochowę, Kielce, Tarnów czy Rzeszów. W razie potrzeby pomoc prawna może być przy tym świadczona na terenie całego kraju, a spotkanie może odbyć się w trybie zdalnym przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa.


Warto wiedzieć:

Adwokat dr Aleksandra Rychlewska-Hotel

dr Aleksandra Rychlewska-Hotel

Każdą sprawą zajmuje się osobiście. Przywiązując dużą wagę do szczegółów, zawsze dążę do maksymalnego zabezpieczenia interesów Klienta.

Bezpieczeństwo prawnokarne
Jak mogę Państwu pomóc?
Zakres pomocy prawnej różnić się będzie w zależności od Państwa roli w postępowaniu karnym: osoba oskarżona bądź pokrzywdzona. Odrębna oferta kierowana jest także do jednostek organizacyjnych, gdzie pomoc prawna ma zasadniczo charakter pozaprocesowy.
sprawy karne - osoba pokrzywdzona

Pokrzywdzony

sprawy karne - jednostka organizacyjna

Jednostka organizacyjna

Kontakt