WYPADKI PRZY PRACY I BHP

Regulacje prawne dotyczące zasad BHP mają za zadanie zminimalizować ryzyko wystąpienia wypadków przy pracy. Niestety zdarza się, że nie wszystkie zasady są przestrzegane, co częstokroć prowadzi do negatywnych skutków. Prawo reaguje na takie przypadki, wprowadzając odpowiedzialność zarówno o charakterze cywilnym, jak i karnym.

Jako adwokat zajmuję się problematyką odpowiedzialności za wypadki przy pracy. Przedmiotowe sprawy wymagają zawsze dokładnej analizy stanu faktycznego oraz weryfikacji szczegółowych przepisów BHP zawartych w rozporządzeniach. 

Oferowana pomoc prawna obejmuje w szczególności sprawy związane z następującymi zagadnieniami:

 • złośliwe i uporczywe naruszanie zasad BHP (art. 218 k.k.)
 • narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 220 k.k.)
 • niezawiadomienie o wypadku przy pracy i brak sporządzenia wymaganej dokumentacji (art. 221 k.k.)
 • wykroczenia za naruszenia zasad BHP (art. 283 kodeksu pracy)
 • wykroczenia za naruszenie warunków BHP na budowie (art. 93 prawa budowlanego)
 • spowodowaniami niebezpiecznych zdarzeń np. zawalenia się budowli, eksplozji materiałów wybuchowych lub gwałtownego wyzwolenia energii (art. 163 k.k.)

Moja pomoc prawna dedykowana jest zarówno dla oskarżonych, jak i pokrzywdzonych. W tym pierwszym wypadku obrona obejmuje przygotowanie strategii obrony oraz działania w każdym stadium postępowania, nie wyłączając czynności po uprawomocnieniu się wyroku i na etapie wykonania kary. Występowanie w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego a następnie oskarżyciela posiłkowego wiąże się natomiast z dokładnym ustaleniem przyczyn wypadku oraz osób odpowiedzialnych, jak również dochodzeniem należnego odszkodowania lub zadośćuczynienia. Wszystkie działania ukierunkowane są na najlepsze zabezpieczenie interesów Klienta. 

W ramach swojej praktyk adwokackiej oferuję Państwu: 

 • specjalistyczne doradztwo prawne;
 • przygotowanie pism procesowych w tym zażaleń, apelacji oraz kasacji;
 • przygotowywanie opinii prawnych związanych z ryzykami prawnokarnymi planowanych przedsięwzięć;
 • przygotowywanie zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa;
 • reprezentację na każdym etapie postępowania przygotowawczego lub sądowego.

Jeżeli potrzebowaliby Państwo pomocy prawnej w opisanym zakresie, zapraszam na spotkanie w Kancelarii Adwokackiej w Krakowie.

Obszar mojej działalności obejmuje nie tylko Kraków, lecz również Katowice, Częstochowę, Kielce, Tarnów czy Rzeszów. W razie potrzeby pomoc prawna może być przy tym świadczona na terenie całego kraju, a spotkanie może odbyć się w trybie zdalnym przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa.


Warto wiedzieć:

Adwokat dr Aleksandra Rychlewska-Hotel

dr Aleksandra Rychlewska-Hotel

Każdą sprawą zajmuje się osobiście. Przywiązując dużą wagę do szczegółów, zawsze dążę do maksymalnego zabezpieczenia interesów Klienta.

Bezpieczeństwo prawnokarne
Jak mogę Państwu pomóc?
Zakres pomocy prawnej różnić się będzie w zależności od Państwa roli w postępowaniu karnym: osoba oskarżona bądź pokrzywdzona. Odrębna oferta kierowana jest także do jednostek organizacyjnych, gdzie pomoc prawna ma zasadniczo charakter pozaprocesowy.
sprawy karne - osoba pokrzywdzona

Pokrzywdzony

sprawy karne - jednostka organizacyjna

Jednostka organizacyjna

Kontakt