O mnie

Prawo karne jest tą dziedziną prawa, którą interesuję się od początku studiów prawniczych. Pracę magisterską pisałam w Katedrze Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskałam broniąc rozprawę doktorską poświęconą tematyce bezpieczeństwa prawnokarnego jednostki. Jako adwokat Izby Adwokackiej w Krakowie również specjalizuję się w sprawach karnych.

Już w czasie studiów współpracowałam z wiodącymi krakowskimi kancelariami prawnymi. W ramach własnej kancelarii adwokackiej skupiam się na prawie karnym i odpowiedzialności za czyny zabronione pod groźbą kary. Przygotowuję opinie prawne i strategie procesowe dla oskarżonych w sprawach karnych oraz osób pokrzywdzonych przestępstwem. Reprezentuję strony na etapie postępowania przygotowawczego oraz sądowego. Doradzam zarazem przy tworzeniu procedur wykrywania i zapobiegania popełnianiu przestępstw, w tym procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy i polityk antykorupcyjnych.

Posiadam doświadczenie w skomplikowanych sprawach karnych z zakresu przestępczości gospodarczej i skarbowej, w szczególności dotyczących nadużycia uprawnień, łapownictwa i płatnej protekcji, oszustwa, przywłaszczenia i sprzeniewierzenia, prania brudnych pieniędzy, działania na niekorzyść spółki, naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa oraz obrotu fikcyjnymi fakturami.

W swej praktyce adwokackiej łączę podejście pragmatyczne z zacięciem naukowym. Każda sprawa, nawet ta prima facie prosta i oczywista, wymaga należytej uwagi oraz wieloaspektowej analizy. Wybór odpowiedniej strategii procesowej, pozwalającej na maksymalne zabezpieczenie interesów Klienta, jest prawdziwą sztuką – zwłaszcza w prawie karnym. Jestem osobą dokładną i skrupulatną. Na pierwszym miejscu stawiam dogłębne zbadanie sprawy. Odnalezienie szczegółu, który może zdyskwalifikować dowody oskarżenia, stanowi bardzo często o wygranej. Zapewniam, że Państwa sprawa zostanie przeanalizowana z uwzględnieniem wszystkich możliwych środków ochrony prawnej.

Prawem karnym zajmuje się również w teorii. Dwukrotnie byłam laureatką Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe. Projekt naukowy realizowany przeze mnie w czasie studiów doktoranckich uzyskał finansowanie w konkursie Preludium organizowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Jestem autorką licznych publikacji naukowych z prawa karnego materialnego i procesowego.

Adwokat dr Aleksandra Rychlewska-Hotel

dr Aleksandra Rychlewska-Hotel

Każdą sprawą zajmuje się osobiście. Przywiązując dużą wagę do szczegółów, zawsze dążę do maksymalnego zabezpieczenia interesów Klienta.

Bezpieczeństwo prawnokarne
Jak mogę Państwu pomóc?
Zakres pomocy prawnej różnić się będzie w zależności od Państwa roli w postępowaniu karnym: osoba oskarżona bądź pokrzywdzona. Odrębna oferta kierowana jest także do jednostek organizacyjnych, gdzie pomoc prawna ma zasadniczo charakter pozaprocesowy.
sprawy karne - osoba pokrzywdzona

Pokrzywdzony

sprawy karne - jednostka organizacyjna

Jednostka organizacyjna

Kontakt