Adwokat Prawo Karne

wąska specjalizacja

bogate doświadczenie

wiedza akademicka

dokładność i skrupulatność

Adwokat Sprawy Karne

Dlaczego warto mi zaufać?

Adwokat dr Aleksandra Rychlewska-Hotel

W pracy wyróżnia mnie niezwykła dokładność i skrupulatność. Przywiązuję dużą wagę do detali, które często mogą zaważyć na wyniku sprawy karnej. Decydując się na współpracę ze mną, mogą być Państwo pewni tego, że Państwa sprawa zostanie dokładnie przeanalizowana, a pod uwagę wzięte zostaną wszystkie możliwe środki ochrony prawnej.
Dlaczego warto mi zaufać?

Wąska Specjalizacja

Bogate Doświadczenie

Wiedza Akademicka

Dokładność i Skrupulatność

Zajmuję się wyłącznie prawem karnym, a nie wszystkim. Powierzając mi sprawę, mają Państwo pewność, że zwracają do osoby, która posiada odpowiednie kompetencje.
Prowadziłam wielowątkowe bardzo skomplikowane sprawy. Posiadam doświadczenie zarówno na sali sądowej jak i w negocjacjach z prokuraturą.
Posiadam stopień doktora nauk prawnych o specjalizacji prawo karne. Szeroka wiedza teoretyczna pomaga mi znajdować niestandardowe rozwiązania.
Jeśli chodzi o prawo karne gospodarcze to nie oszukujmy się, ale to nie „płomienne mowy” zapewniają zwycięstwo. O sukcesie decyduje dokładna analiza dokumentacji a ja jestem znana z drobiazgowości.

Sprawy karne

Czym się zajmuję?

Adwokat do spraw karnych

W swej praktyce adwokackiej skupiam się na prawie karnym. Wąska specjalizacja pozwala mi zapewnić profesjonalną pomoc prawną na odpowiednio wysokim poziomie. Obejmuje ona zarówno powszechne prawo karne, w tym odpowiedzialność za przestępstwa gospodarcze i korupcyjne, jak i prawo karne skarbowe.
Czym się zajmuję?

Adwokat dr Aleksandra Rychlewska-Hotel

W pracy wyróżnia mnie niezwykła dokładność i skrupulatność. Przywiązuję dużą wagę do detali, które często mogą zaważyć na wyniku sprawy karnej. Decydując się na współpracę ze mną, mogą być Państwo pewni tego, że Państwa sprawa zostanie dokładnie przeanalizowana, a pod uwagę wzięte zostaną wszystkie możliwe środki ochrony prawnej.
W swej praktyce adwokackiej w Krakowie skupiam się na prawie karnym. Wąska specjalizacja pozwala mi zapewnić profesjonalną pomoc prawną na odpowiednio wysokim poziomie. Obejmuje ona zarówno powszechne prawo karne, w tym odpowiedzialność za przestępstwa gospodarcze i korupcyjne, jak i prawo karne skarbowe.

Oferta

Prawo Karne

Pomoc Prawna

Oferuję Państwu wyspecjalizowane usługi prawne w Krakowie z zakresu prawa karnego: począwszy od indywidualnej porady prawnej, po reprezentację na każdym etapie postępowania. Moje doświadczenie zawodowe jako adwokata w Krakowie obejmuje w szczególności następujące zagadnienia:

działanie na szkodę spółki

sprawy korupcyjne

oszustwo

przywłaszczenie mienia

Papiery wartościowe

Przestępstwa przeciwko wierzycielom

Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa

Pranie brudnych pieniędzy

Puste faktury

Fałszerstwo

Przestępstwa upadłościowe

Zwalczanie nieuczciwej Konkurencji

Zniesławienie i zniewaga

Wyłudzenia VAT

Przestępstwa narkotykowe

Przestępstwa własności intelektualnej

Blog kancelarii

Prawo karne

Odpowiedzialność za zniesławienie i zniewagę

Odpowiedzialność za zniesławienie i zniewagę może mieć zarówno cywilny charakter, jak i prawnokarny. Na gruncie prawa karnego przestępstwa zniesławienia i zniewagi uregulowane zostały odrębnie w art. 212 k.k. oraz 216 k.k. Tym,

Czytaj »
Inne

Jak odzyskać pieniądze z polisolokat?

Sporo osób czuje się oszukanych w związku z zawartą umową polisolokaty: miała być Majorka na emeryturze, a najczęściej jest strata kapitału. Jak odzyskać pieniądze z polisolokat? Na drodze sądowej. Zamiast wykazywać znamiona

Czytaj »
Kontakt
Kontakt
FAQ

Moje doświadczenie jako adwokat do spraw karnych w Krakowie zaczęłam zbierać już w trakcie studiów i aplikacji adwokackiej, pracując w jednych z najlepszych kancelarii adwokackich w Polsce. Sprawy karne adwokat prowadzi zawsze w najlepszym interesie Klienta, a praktyka pozwala mu na realizację tego zadania. Ucząc się pod okiem najlepszych adwokatów z Krakowa, nabyłam praktyczną wiedzę i umiejętności, które z powodzeniem wykorzystuję w codziennej pracy, udzielając pomocy prawnej. Z racji bycia adwokatem wpisanym na listę przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie, posiadam znaczne doświadczenie związane z reprezentowaniem moich Klientów w tym mieście, jak również na terenie województwa małopolskiego. Ponieważ praktyka i podejście sądów w różnych miejscach Polski może się różnic, warto jest skorzystać z pomocy adwokata mającego doświadczenie zdobyte na miejscu, gdzie prowadzona jest dana sprawa karna.

W sprawach karnych bardzo wartościowe jest odpowiednie połączenie praktyki z teorią. Wiedzę teoretyczną zdobywałam nie tylko podczas studiów magisterskich, ale także podczas przygotowywania pracy doktorskiej. Tytuł doktora nauk prawnych uzyskałam na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Moja dysertacja związana była z bezpieczeństwem prawnokarnym jednostki. Pytanie, na które starałam się odpowiedzieć, sprowadzić można do tego, czy jeśli w momencie popełnienia czynu nie dało się przewidzieć konsekwencji prawnokarnych danego zachowania nawet w oparciu o aktualne poglądy doktryny i orzecznictwo sądowe, to czy można pociągnąć sprawcę takiego zachowania do odpowiedzialności karnej na podstawie retroaktywnej wykładni prawa. Moim zdaniem jest to niedopuszczalne z uwagi na zasadę nullum crimen sine lege. Jako adwokat w Krakowie wykorzystuję zdobytą wiedzę teoretyczną, aby jak najlepiej zabezpieczyć interesy Klienta.
Moja kancelaria adwokacka w Krakowie zajmuje się przede wszystkim prawem karnym, świadcząc usługi z tego zakresu. Regulacje prawne w różnych dziedzinach są tak rozległe i złożone (a do tego zmienne), że nie można być dobrym adwokatem od wszystkiego. Skuteczny adwokat jest specjalistą w jednej określonej dziedzinie. W moim przypadku jest to prawo karne. Dodać należy, iż specjalizacja jest szczególnie istotna przy wykonywaniu zawodu adwokata do spraw karnych. Zajmuje się on ochroną podstawowych praw jednostki. Musi on zatem skupić się na regulacjach prawa karnego, aby dobrze prowadzić sprawy karne. Pomoc prawna musi być bowiem nastawiona na skuteczność, a ta jest związana ze specjalizacją.
Jakkolwiek główna specjalizacja mojej kancelarii adwokackiej w Krakowie to prawo karne, tak w szczególności skupiam się na przestępstwach gospodarczych i skarbowych. Sprawy karne z tego zakresu posiadają swoją własną specyfikę. W szczególności jest to związane z tym, że w głównej mierze materiał postępowania karnego opiera się na dokumentach i ich drobiazgowej analizie. Praca adwokata od prawa karnego gospodarczego to zatem przede wszystkim umiejętność wychwycenia w „papierach” szczegółów mogących zadecydować o wyniku postępowania. Nie bez znaczenia jest tutaj także znajomość praktyki prokuratury w Krakowie czy też sądów w Krakowie. Dobry adwokat będzie w stanie dzięki temu przygotować skuteczniejszą linię obrony.
W sprawach karnych kluczowy jest kontakt adwokata z Klientem. Kancelaria adwokacka mieści się w centrum Krakowa, na Rynku Dębnickim, co pozwala na dobry dojazd z każdego miejsca. Rozwiązanie problemu najlepiej rozpocząć od spotkania, na którym omówimy sprawę i zastanowimy się nad możliwymi działaniami. Pomocne będą na pewno wszystkie dokumenty związane ze sprawą karną, w tym w szczególności orzeczenia wydane w postępowaniu sądowym lub przygotowawczym. Do spotkania warto się przygotować. Dobrym pomysłem może być spisanie wszystkich istotnych szczegółów, aby móc przekazać adwokatowi do spraw karnych pełny ogląd sytuacji. Bardzo często bowiem to drobne detale mogą zadecydować o wyniku sprawy karnej.
Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy ustalane jest zawsze indywidualnie, w zależności m.in. od potrzebnego nakładu pracy i stopnia skomplikowania sprawy karnej (co związane jest także z typem danego przestępstwa). Czasami bowiem przypadek na pierwszy rzut oka prosty i typowy, okazuje się bardziej złożony. Skuteczna pomoc prawna warunkowana jest wówczas dogłębną analizą sprawy. Każda sprawa karna jest inna, niemniej każda wymaga odpowiedniego przygotowania i zaangażowania. Wycena możliwa jest w związku z tym dopiero po uzyskaniu od Klienta wszystkich niezbędnych informacji podczas spotkania w Krakowie. Stawka zawsze jest przy tym podawana z wyprzedzeniem, wobec czego Klient nie jest zaskakiwany kosztami
Adwokaci są zobowiązani do bezwzględnego zachowania tajemnicy zawodowej. Dotyczy to w szczególności spraw z zakresu prawa karnego. Mogą być zatem Państwo spokojni o to, że sprawy poruszane w kancelarii adwokackiej nie wyjdą poza nią. Dodatkową gwarancją bezpieczeństwa jest tutaj także to, że w sprawach z zakresu prawa karnego nikt nie może zwolnić adwokata od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej. W swojej pracy jako adwokat w Krakowie przykładam szczególną wagę do tego, aby zachować w poufności wszystkie informacje przekazywane mi przez moich Klientów.
Prawo karne zawiera wiele skomplikowanych regulacji, w których bardzo ciężko jest odnaleźć się osobie, która nie jest specjalistą. Co prawda formalnie (za wyjątkiem kilku przypadków) nie ma konieczności posiadania adwokata w postępowaniu karnym, czy to w charakterze obrońcy oskarżonego czy pełnomocnika pokrzywdzonego, tak jednak jego pomoc jest bardzo istotna. Po pierwsze w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie będzie on w stanie doradzić optymalne rozwiązanie i sposób działania w Państwa sprawie. Po drugie, pomoże on właściwie sformułować wszystkie niezbędne wnioski oraz złożyć je we właściwym czasie. Pomoc adwokata jest istotna również z tego powodu, że analizując akta postępowania będzie on w stanie zwrócić uwagę sądu na te wszystkie okoliczności lub przepisy prawa karnego, które są istotne z perspektywy swojego Klienta. Innymi słowy, adwokat od spraw karnych zadba o poszanowanie Państwa praw i dołoży starań celem pomyślnego zakończenia postępowania.
Z adwokatem najlepiej skontaktować się niezwłocznie po tym, jak powzięło się informację o toczącym się postępowaniu. Najczęściej będzie to miało miejsce już na etapie postępowania przygotowawczego, jeszcze przed wniesieniem aktu oskarżenia. Adwokat będący obrońcą w sprawach karnych wskaże najistotniejsze kwestie z Państwa perspektywy oraz doradzi w sprawie złożenia niezbędnych wniosków w postępowaniu karnym. Będzie on uczestniczył we wszystkich czynnościach procesowych, takich jak przesłuchanie świadka czy przeszukanie pomieszczeń, dbając o to, aby odbywały się one zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego. Do jego zadań należy także reprezentacja Państwa interesów przed sądami wszystkich instancji w Krakowie (bądź innych miastach) oraz informowanie o bieżącym przebiegu sprawy. Adwokat sprawy karne prowadzi z najwyższą starannością. Zawczasu warto się zatem skontaktować i umówić na spotkanie w kancelarii adwokackiej w Krakowie.
Pomoc prawna adwokata z zakresu prawa karnego jest szczególnie istotna wówczas, gdy dojdzie do zatrzymania lub tymczasowego aresztowania podejrzanego. Nie ma wówczas dużo czasu na podjęcie decyzji w sprawie i nieodzowna jest pomoc doświadczonego prawnika. Adwokat do spraw karnych pomoże podczas czynności przesłuchania, a także będzie reprezentował interesy Klienta podczas posiedzenia aresztowego. Jeżeli sąd zadecyduje o tymczasowym aresztowaniu na niekorzyść Klienta, wniesie on zażalenie na wydane postanowienie i będzie wnosił o jego uchylenie przed sądem wyższej instancji. Z adwokatem może się skontaktować także rodzina osoby zatrzymanej. W przypadku, gdy dojdzie do zatrzymania osoby Państwu bliskiej, należy jak najszybciej skontaktować się z obrońcą w Krakowie (bądź innym miejscu prowadzenia czynności). Im szybciej podejmie się on obrony, tym lepiej dla zatrzymanego. Adwokat zna prawo karne i będzie w stanie doradzić najwłaściwszą drogę postępowania.
Wydanie prawomocnego wyroku w sprawie karnej nie oznacza za każdym razem zakończenia pracy adwokata. W przypadku, jeżeli zebrane w sprawie dowody przekonały sąd co do winy oskarżonego i wydania wyroku skazującego, adwokat może pomóc jeszcze na etapie wykonania kary (w szczególności jeżeli chodzi o karę pozbawienia wolności). Przykładem może być tutaj złożenie stosownego wniosku o zezwolenie na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego czy też wniosek o przedterminowego zwolnienie czy zatarcie skazania. Warto przy tym znać specyfikę orzekania w tych sprawach przez sądy w Krakowie. Adwokat do spraw karnych nie tylko doradzi co do istniejących możliwości prawnych skazanego, ale przygotuje również odpowiednie wnioski i będzie reprezentował Klienta podczas posiedzenia sądowego. Prawo karne jest główną specjalizacją adwokata, więc to do niego najlepiej skierować swoje kroki.
Formalnie nie ma obowiązku, aby obrońca był z tego samego miasta, w którym prowadzona jest sprawa. W praktyce jednak często będzie to najpraktyczniejsze rozwiązanie z uwagi na bliskość Sądu, Prokuratury bądź Policji. Będąc na miejscu w Krakowie, nie ma problemu z tym aby z dnia na dzień umówić się na przesłuchanie czy inną czynność procesową
Choć moja kancelaria adwokacka mieści się w Krakowie, prowadzę również sprawy karne poza tym miastem. Najczęściej chodzi tu o Katowice lub Tarnów. Relacja pomiędzy klientem a adwokatem oparta jest na zaufaniu, szczególnie jeśli chodzi o prawo karne. Jestem zatem otwarta na podjęcie współpracy poza siedzibą mojej krakowskiej kancelarii adwokackiej, jeżeli wymaga tego sprawa.
Moja krakowska kancelaria adwokacka jest znana przede wszystkim z indywidualnego podejścia i zaangażowania w sprawę karną. Bardzo dokładnie analizują zawsze przedstawione dokumentu i nierzadko udaje mi się znaleźć, coś co na początku było nieoczywiste. Dobry adwokat od prawa karnego powinien zawsze „drążyć temat”, gdyż to często decyduje o zwycięstwie. Dodatkowe, ponieważ siedzibą moją kancelarii adwokackiej jest Kraków, znana jest mi specyfika tutejszych postepowań i podejścia organów postępowania karnego.
Kancelaria adwokacka mieści się pod adresem: ul. Rynek Dębnicki 6/3, Kraków. Jest to lokalizacja położona blisko centrum, niedaleko Mostu Dębnickiego i Wawelu. Nie ma zatem problemu z dojazdem samochodem, autobusem czy tramwajem. Osoby spoza Krakowa bez problemu znajdą tu też miejsce do parkowania.