Specjalizacja

Prawo karne jest tą dziedziną prawa, która w sposób najbardziej dotkliwy ingeruje w wolność i mienie jednostki. Odpowiedzialność karna to nie tylko grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności. To również dotkliwe środki karne, przepadek korzyści majątkowych czy środki kompensacyjne. Prawo karne pozwala na ingerencję w sferę wolnościową człowieka także na etapie poprzedzających skazanie, zwłaszcza poprzez tymczasowe aresztowanie. Wszystko to sprawia, że profesjonalna pomoc prawna nabiera w sprawach karnych szczególnego znaczenia. Obrońca oskarżonego, odpowiednio pełnomocnik pokrzywdzonego nie tylko zabezpiecza interesy procesowe strony postępowania, lecz służy również wsparciem w jednej z trudniejszych sytuacji w życiu. Pamiętać jednocześnie trzeba, iż do odpowiedzialności karnej może dziś zostać pociągnięta nie tylko osoba fizyczna, lecz również – na podstawie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyn zabroniony pod groźbą kary – jednostka organizacyjna. Także jej prawa będą wymagać zabezpieczenia w ramach postępowania karnego.

W swej praktyce adwokackiej skupiam się właśnie na prawie karnym. Wąska specjalizacja pozwala świadczyć usługi pomocy prawnej na odpowiednio wysokim poziomie. W jej zakres wchodzi przy tym prawo karne w szerokim rozumieniu: zarówno powszechne prawo karne, w tym prawo karne gospodarcze i antykorupcyjne, jak również prawo karne skarbowe. Obejmuje ona zarówno odpowiedzialność karną za przestępstwo, jak i wykroczenie.

Adwokat dr Aleksandra Rychlewska-Hotel

dr Aleksandra Rychlewska-Hotel

Każdą sprawą zajmuje się osobiście. Przywiązując dużą wagę do szczegółów, zawsze dążę do maksymalnego zabezpieczenia interesów Klienta.

Bezpieczeństwo prawnokarne
Jak mogę Państwu pomóc?
Zakres pomocy prawnej różnić się będzie w zależności od Państwa roli w postępowaniu karnym: osoba oskarżona bądź pokrzywdzona. Odrębna oferta kierowana jest także do jednostek organizacyjnych, gdzie pomoc prawna ma zasadniczo charakter pozaprocesowy.
sprawy karne - osoba pokrzywdzona

Pokrzywdzony

sprawy karne - jednostka organizacyjna

Jednostka organizacyjna

Kontakt