Prawo karne

Prawo karne jest dziedziną prawa, którego zastosowanie stanowi ultima ratio  – ostateczność. Ma to związek oczywiście z istotną ingerencję w prawa jednostki. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko mieniu bądź bezpieczeństwu w komunikacji tylko z nazwy są przestępstwami pospolitymi. Sprawy o zabójstwo czy nieumyślne spowodowanie śmieci, zwłaszcza tzw. błąd medyczny, są jednymi z bardziej złożonych. Jako obrońca lub pełnomocnik, pomagający moim Klientom w sprawach dotyczących prawa karnego, zawsze dążę do najbardziej optymalnego zabezpieczenie interesów strony postępowania. Jako adwokat zdaję sobie sprawę, że prawo karne należy do jednej z najtrudniejszych dziedzin prawa. Dodatkowo biorąc pod uwagę głębokość ingerencji Państwa w prawa i wolności obywatela, dobra znajomość przepisów wydaje się nieodzowna, aby w odpowiedzi sposób zadbać o interes Klienta.

Każda sprawa wymaga przyjęcia odrębnej metodyki. Z perspektywy oskarżonego pożądany jest rzecz jasna wyrok uniewinniający. W realiach danego procesu sukcesem może się jednak okazać złagodzenie wymiaru kary bądź zaniechanie orzekania dodatkowego środka karnego. Wszystko zależy de facto od zebranych w sprawie dowodów.

Profesjonalna pomoc prawna z zakresu prawa karnego sprowadza się  w szczególności do aktywnego udziału w postępowaniu dowodowym na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego – zgodnie z obraną strategią procesową. Im wcześniej obrońca lub pełnomocnik włączy się do postępowania, tym więcej możliwości pomocy. Godzi się przy tym podkreślić, iż profesjonalna pomoc prawna na wczesnym etapie postępowania jest szczególnie istotna z perspektywy sprawcy czynu zabronionego.

W praktyce organów ścigania osoba podejrzewana o popełnienie przestępstwa przesłuchiwana jest w pierwszej kolejności w charakterze świadka, bez odpowiedniego pouczenia o przysługujących jej prawach. Po otrzymaniu wezwania na przesłuchanie, szybko należy się zatem skontaktować z adwokatem.

W swej praktyce zawodowej zajmuje się w szczególności następującymi sprawami karnymi:

 • błąd medyczny i nieumyślne spowodowanie śmierci (art. 155 k.k.);
 • bójka lub pobicie (art. 158 k.k.),
 • kradzież (art. 278 k.k.),
 • kradzież z włamaniem (art. 279 k.k.),
 • rozbój (art. 280 k.k.),
 • zniszczenie mienia (art. 288 k.k.),
 • paserstwo (art. 291 k.k.),
 • składanie fałszywych zeznań (art. 233 k.k.),
 • podrobienie dokumentów (art. 270),
 • poplecznictwo (art. 239 k.k.),
 • nielegalne posiadanie broni (art. 263 k.k.),
 • jazda pod wpływem alkoholu i środków odurzających (178a k.k.),
 • posiadanie i handel środkami odurzającymi (art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii),
 • stalking i uporczywe nękanie (art. 190a k.k.),
 • zniesławienie (art. 212 k.k.),
 • zniewaga (art. 216 k.k.).

Chętnie podzielę się z Państwem swoim doświadczeniem. Jeżeli potrzebowaliby Państwo pomocy prawnej z zakresu prawa karnego, zapraszam na spotkanie w Kancelarii Adwokackiej w Krakowie lub Katowicach.

dr Aleksandra Rychlewska-Hotel

Każdą sprawą zajmuje się osobiście. Przywiązując dużą wagę do szczegółów, zawsze dążę do maksymalnego zabezpieczenia interesów Klienta.

Prawo karne - blog

Upadłość konsumencka – jak ogłosić?

Postępowanie upadłościowe odnosi się dziś nie tylko do przedsiębiorców. Co raz popularniejsza staje się tzw. upadłość konsumencka. Choć konsumentowi nie grozi odpowiedzialność karna za brak...

Czytaj »

Upadłość firmy

W jednym z poprzednich wpisów omówiłam tematykę odpowiedzialności karnej za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie. Dzisiaj natomiast chciałabym wyjaśnić, jak wygląda upadłość firmy...

Czytaj »

Odzyskanie pieniędzy z polisolokaty Compensa

Kwestia opłat likwidacyjnych, które były pobierane przez ubezpieczycieli w przypadki zakończenia umowy ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK), to temat rzeka zarówno z perspektywy prawa...

Czytaj »

Obowiązek naprawienia szkody w praktyce

Prawo karne pełni dziś nie tylko funkcje represyjną czy sprawiedliwością, lecz również  kompensacyjną. W postępowaniu karnym pokrzywdzony powinien zaspokoić zarówno swoje poczucie sprawiedliwości, jak i...

Czytaj »

Kara za nielegalne składowanie odpadów

Nielegalne składowanie odpadów jest coraz poważniejszym problemem. W przeciągu ostatnich lat ujawniono znaczną ilość tzw. dzikich wysypisk, a wraz z nagłaśnianiem problemu „odżyły” przepisy karne,...

Czytaj »
Bezpieczeństwo prawnokarne
Jak mogę Państwu pomóc?
Zakres pomocy prawnej różnić się będzie w zależności od Państwa roli w postępowaniu karnym: osoba oskarżona bądź pokrzywdzona. Odrębna oferta kierowana jest także do jednostek organizacyjnych, gdzie pomoc prawna ma zasadniczo charakter pozaprocesowy.
sprawy karne - osoba pokrzywdzona

Pokrzywdzony

sprawy karne - jednostka organizacyjna

Jednostka organizacyjna

Kontakt
Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych zawarto w Polityce prywatności.