Polityka prywatności

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Aleksandra Rychlewska-Hotel, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Kancelaria Adwokacka Aleksandra Rychlewska-Hotel”, Rynek Dębnicki 6/3, 30-319 Kraków.

Dane kontaktowe:

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora w postaci kontaktu biznesowego z użytkownikami strony. Udostępnienie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do odpowiedzi na pytanie.

Przetwarzanie danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest co do zasady art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), czyli realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Adwokat zobowiązany jest do zapewnienia profesjonalnej obsługi prawnej – zgodnej z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz etyką zawodową. Jeżeli w związku ze świadczeniem usług prawnych zaszłaby konieczność przetwarzania danych wrażliwych, w szczególności danych o Państwa stanie zdrowia, podstawą prawną przetwarzania będzie art. 9 ust. 2 lit. f RODO – przesłanka niezbędności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług prawnych; w przypadku niepodania przedmiotowych danych świadczenie na Państwa rzecz usług prawnych nie będzie możliwe. W zakresie, w jakim przetwarzanie określonych kategorii danych osobowych jest wymogiem określonej procedury prawnej (postępowania cywilnego, karnego, administracyjnego etc.), podanie przez Państwa danych osobowych stanowi jednak wymóg ustawowy, a brak udostępnienia danych uniemożliwi wszczęcie lub dalsze prowadzenie postępowania. W ramach świadczenia usług prawnych Państwa dane osobowe będą udostępniane operatorom pocztowym (Poczta Polska S.A.) i, ewentualnie, innym pełnomocnikom procesowym. Poza tym odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych z mocy prawa. 

Dane osobowe przetwarzane w związku z wykonywaniem zawodu adwokata będą przechowywane przez okres 10 lat od wykonania umowy o świadczenie usług prawnych.

Pozyskiwane przez formularz kontaktowy dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Podstawą prawną jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora w postaci kontaktu biznesowego z użytkownikami strony. Udostępnienie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do odpowiedzi na pytanie. Dane te będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy za dalszym ich przechowywaniem będzie przemawiać potrzeba ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

Prawa osób fizycznych

Każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są w ramach Kancelarii Adwokackiej Aleksandry Rychlewskiej-Hotel, może w określonym zakresie żądać:

  • dostępu do swoich danych osobowych oraz do wydania ich kopii;
  • sprostowania danych osobowych;
  • usunięcia danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • przeniesienia swoich danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych uprawnień należy przesłać stosowne oświadczenie za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie karh.pl (zakładka „Kontakt”).

Osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane w Kancelarii Adwokackiej Aleksandry Rychlewskiej-Hotel, jest również uprawniona do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli sądzi, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza postanowienia RODO. 

Polityka cookies

Polityka cookies

Na stronie internetowej Kancelarii Adwokackiej Aleksandry Rychlewskiej-Hotel wykorzystuje się pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) w celu poprawnego działania serwisu www.karh.pl. Pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (typ urządzenia, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu etc.) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową. Zebrane w ten sposób dane wykorzystywane są jednocześnie do celów statystycznych. Ich analiza ma w tym przypadku charakter anonimowy.

Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Istnieje możliwość samodzielnego określenia warunków przechowywania plików cookies, uzyskiwania przez nie dostępu do urządzenia użytkownika, a nawet zablokowania automatycznej ich obsługi. Pamiętać należy, że ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej serwisu. 

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Adwokat dr Aleksandra Rychlewska-Hotel

dr Aleksandra Rychlewska-Hotel

Każdą sprawą zajmuje się osobiście. Przywiązując dużą wagę do szczegółów, zawsze dążę do maksymalnego zabezpieczenia interesów Klienta.

Bezpieczeństwo prawnokarne
Jak mogę Państwu pomóc?
Zakres pomocy prawnej różnić się będzie w zależności od Państwa roli w postępowaniu karnym: osoba oskarżona bądź pokrzywdzona. Odrębna oferta kierowana jest także do jednostek organizacyjnych, gdzie pomoc prawna ma zasadniczo charakter pozaprocesowy.
sprawy karne - osoba pokrzywdzona

Pokrzywdzony

sprawy karne - jednostka organizacyjna

Jednostka organizacyjna

Kontakt