Blog

Rozwód a fałszywe oskarżenie

Sprawy związane z rozwodem należą do zakresu prawa rodzinnego, stanowiącego wyspecjalizowany dział prawa cywilnego. Na pierwszy rzut oka wydawałoby się zatem, że kwestie rozwodowe nie...

Czytaj »

Odpowiedzialność posiłkowa z art. 24 k.k.s.

Odpowiedzialność posiłkowa jest specyficzną instytucją prawa karnego skarbowego. Konsekwencje karnoskarbowe dosięgnąć mogą nie tylko sprawcę czynu zabronionego, lecz również podmiot, w imieniu którego sprawca działał...

Czytaj »

Polisolokaty a oszustwo

Polisolokaty a oszustwo? W niejednym przypadku tzw. polisolokaty, czyli ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK), okazały się niekorzystnym rozporządzeniem mieniem. Bywało, że konsument...

Czytaj »

Sfałszowanie weksla (art. 310 k.k.)

Sfałszowanie weksla jest również istotnym problemem dla prawidłowości obrotu wekslowego, co wypełnienie weksla in blanco w sposób sprzeczny z wolą wystawcy. Prawo karne reaguje na...

Czytaj »

Odzyskanie pieniędzy z polisolokaty Vienna Life

Coraz więcej osób czuje się oszukanych działaniem firm ubezpieczeniowych, które oferowały produkty zwane polisolokatami. Prokuratura Generalna zwracała zresztą uwagę, iż nieprawidłowości w oferowaniu konsumentom polis...

Czytaj »

Odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie

Odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie jest tematem wartym poruszenia w związku z trwającymi od przeszło tygodnia protestami. Wolność zgromadzania się celem wyrażenia sprzeciwu przeciwko decyzjom władzy...

Czytaj »

Odpowiedzialność za błąd medyczny

Odpowiedzialność za błąd medyczny jest co raz częstszym przedmiotem zapytań. Z roku na rok rośnie liczba spraw związanych z błędami medycznymi, zarówno tych o charakterze...

Czytaj »

Wniosek o uchylenie tymczasowego aresztowania

Wniosek o uchylenie tymczasowego aresztowania jest jedną z możliwości doprowadzenia do zmiany środka zapobiegawczego. Chociaż tymczasowe aresztowanie stosowane jest na określony okres czasu, zmiana okoliczności...

Czytaj »

Lombard a paserstwo (art. 291-292 k.k.)

Lombard a paserstwo? Niestety działalność lombardowa wiąże się z ryzykiem, iż nabyta (przyjęta w zastaw) zostanie rzecz pochodząca z czynu zabronionego. Przypadki, gdy właściciel zdaje...

Czytaj »
Adwokat dr Aleksandra Rychlewska-Hotel

dr Aleksandra Rychlewska-Hotel

Każdą sprawą zajmuje się osobiście. Przywiązując dużą wagę do szczegółów, zawsze dążę do maksymalnego zabezpieczenia interesów Klienta.

Kategorie
Najcześciej czytane
Bezpieczeństwo prawnokarne
Jak mogę Państwu pomóc?
Zakres pomocy prawnej różnić się będzie w zależności od Państwa roli w postępowaniu karnym: osoba oskarżona bądź pokrzywdzona. Odrębna oferta kierowana jest także do jednostek organizacyjnych, gdzie pomoc prawna ma zasadniczo charakter pozaprocesowy.
sprawy karne - osoba pokrzywdzona

Pokrzywdzony

sprawy karne - jednostka organizacyjna

Jednostka organizacyjna

Kontakt
Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych zawarto w Polityce prywatności.