Blog

Co grozi za składanie fałszywych zeznań?

Składanie fałszywych zeznań jest przestępstwem. Pouczenie w tym przedmiocie powinna otrzymać każda osoba wezwana w charakterze świadka przed przystąpieniem do przesłuchania. Co więcej, przestępstwem jest...

Czytaj »

Oszustwo podatkowe z art. 56 k.k.s.

Oszustwo podatkowe jest kolejną postacią oszukańczych zabiegów, z którymi ustawodawca wiąże sankcję karną. Mówiąc przy tym o oszustwie podatkowym na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, rozróżnić...

Czytaj »

PŁATNA PROTEKCJA czynna (art. 230a k.k.)

Płatna protekcja (czynna i bierna) choć nie należy do „najpopularniejszych” przestępstw korupcyjnych, tak na przestrzeni lat jest co raz częstszym przedmiotem zainteresowania organów ścigania. Nie...

Czytaj »

DOZÓR ELEKTRONICZNY, czyli SDE

Dozór elektroniczny, innymi słowy – SDE, z każdym dniem staje się bardziej popularnym elementem prawa karnego wykonawczego. Już nie tylko kara główna pozbawienia wolności może...

Czytaj »

ZATRZYMANIE I TYMCZASOWE ARESZTOWANIE

Tymczasowe aresztowanie stanowi najbardziej dolegliwy środki zapobiegawczy. Izolacja służyć ma w założeniu zabezpieczeniu prawidłowego toku postępowania, przede wszystkim zapobiec mataczeniu przez osobę podejrzaną. Dla samego...

Czytaj »
Bezpieczeństwo prawnokarne
Jak mogę Państwu pomóc?
Zakres pomocy prawnej różnić się będzie w zależności od Państwa roli w postępowaniu karnym: osoba oskarżona bądź pokrzywdzona. Odrębna oferta kierowana jest także do jednostek organizacyjnych, gdzie pomoc prawna ma zasadniczo charakter pozaprocesowy.
sprawy karne - osoba pokrzywdzona

Pokrzywdzony

sprawy karne - jednostka organizacyjna

Jednostka organizacyjna

Kontakt
Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych zawarto w Polityce prywatności.