Blog

Polisolokata Multiportfel Złoty Wiek od Vienna Life – jak odzyskać pieniądze?

Polisolokata to inaczej umowa ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Tego typu produkt inwestycyjny ma niechlubną sławę. Głównie z uwagi na wysokie koszty zarządzania i tzw. opłaty likwidacyjne. Do jednych z najpopularniejszych polisolokat należy Multiportfel Złoty Wiek, która była oferowana przez Vienna Life (dawna Skandia). W zależności od deklarowanej kwoty wpłacanych składek, spotkać można także produkt Multiportfel Złoty Wiek VIP, który jest zarezerwowany dla najwyższych składek.

Spis treści

Opłata likwidacyjna

Opłata likwidacyjna to kwota z wartości rachunku zatrzymywana przez towarzystwo ubezpieczeń w przypadku przedterminowego rozwiązania umowy. W przypadku polisy Multiportfel Złoty Wiek postanowieniem OWU które pozwalało na takie potrącenie był § 23 ust. 5 zgodnie z którym:

Wysokość Świadczenia Wykupu na dany dzień jest równa Wartości Części Wolnej Rachunku oraz określonego procentu Wartości Części Bazowej Rachunku, wskazanego w ust. 15 Załącznika nr 1 do OWU.” 

We wskazanym załączniku była zawarta natomiast stosowna tabelka, która wskazywała, jaki procent wartości rachunku, nie będzie wypłacony w przypadku rezygnacji z umowy przed terminem.

Takie postanowienia są jednak niedozwolone, co oznacza, że nie wiążą one konsumentów. Potwierdza to zarówno ugruntowana już linia orzecznicza sądów powszechnych, jak i Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 15 marca 2016 r. (RKT-61-17/14/MZ). Więcej na ten temat znajdą Państwo w ogólnym wpisie dotyczącym tego, jak odzyskać opłatę likwidacyjną od Vienna Life.

Unieważnienie polisolokaty Multiportfel Złoty Wiek

Podstawa nieważności polisolokaty Multiportfel Złoty Wiek tkwi w założeniu, że umowa ta jest sprzeczna z naturą umowy ubezpieczenia, gdyż w rzeczywistości jest pozbawiona elementu ochronnego. Kilka lat temu pojawiały się pierwsze wyroki stwierdzające nieważność omawianego produktu, ale ostatecznie orzecznictwo uznało tę umowę za ważną. Co prawda można dziś usłyszeć o pojedynczych wyrokach unieważniającego taką polislokatę, ale skłonić się trzeba ku tezie, że są to odosobnione przypadki.

Trochę inaczej wygląda sytuacja w przypadku nowszych polis jak MultiAsset Invest, Dividend invest, Active Invest MultiSaver, Total Invest czy Capital+. Tam szanse na unieważnienie są dużo wyższe, ale to temat na osobny tekst.

Polisolokaty Kancelaria Kraków

Jeżeli posiadają Państwo polisolokatę Multiportfel Złoty Wiek lub Multiportfel Złoty Wiek VIP i chcieliby Państwo dowiedzieć się o przysługujących im prawach, zapraszam do kontaktu. Analiza dokumentów jak również okoliczności zawarcia umowy pozwoli odpowiedzieć na pytanie jakich roszczeń można dochodzić. W przeważającej liczbie wypadków odzyskanie opłaty likwidacyjnej nie powinno być problemem.

Jeżeli potrzebowaliby Państwo pomocy prawnej w opisanym zakresie, zapraszam na spotkanie w Kancelarii Adwokackiej w Krakowie. Obszar mojej działalności obejmuje nie tylko Kraków, lecz również Katowice, Częstochowę, Kielce, Tarnów czy Rzeszów. W razie potrzeby pomoc prawna może być przy tym świadczona na terenie całego kraju, a spotkanie może odbyć się w trybie zdalnym przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa.

dr Aleksandra Rychlewska-Hotel, adwokat

dr Aleksandra Rychlewska-Hotel, adwokat

Jestem adwokatem specjalizującym się w prawie karnym. Ukończyłam studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie uzyskałam również stopień doktora nauk prawnych z dziedziny prawa karnego. Jestem członkiem Izby Adwokackiej w Krakowie. Więcej o mnie...

Bezpieczeństwo prawnokarne
Jak mogę Państwu pomóc?
Zakres pomocy prawnej różnić się będzie w zależności od Państwa roli w postępowaniu karnym: osoba oskarżona bądź pokrzywdzona. Odrębna oferta kierowana jest także do jednostek organizacyjnych, gdzie pomoc prawna ma zasadniczo charakter pozaprocesowy.
sprawy karne - osoba pokrzywdzona

Pokrzywdzony

sprawy karne - jednostka organizacyjna

Jednostka organizacyjna

Kontakt