Blog

Uniewinnienie w sprawie o zniesławienie

O tym, że opinie na wizytówkach Google wpływają dziś na renomę firmy, nie trzeba nikogo przekonywać. Potencjalni klienci zwracają na to uwagę, szukając danych usług lub towarów. Jest to zarazem motywacja dla przedsiębiorców, aby starannie wykonywali swoje usługi – muszą się bowiem liczyć z tym, iż opinie wystawią nie tylko osoby zadowolone z usług, lecz również te niezadowolone…

W dniu 12 października 2023 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie wydał wyrok uniewinniający mojego Klienta od zarzutu zniesławienia poprzez zamieszczenie rzekomo fałszywej opinii na wizytówce Google. Stan faktyczny sprawy był złożony. W dużym uproszczeniu chodziło o to, że Klient zamówił usługę budowlaną w firmie, która formalnie była zarejestrowana na inną osobę niż sam wykonawca. Z uwagi na niewywiązanie się z umowy, na wizytówce Google została zamieszczona negatywna opinia, zawierająca konkretne zarzuty dotyczące postępowania wykonawcy. Formalny właściciel złożył do sądu prywatny akt oskarżenia o zniesławienie i zniewagę ze wskazaniem, iż firma ta nie świadczyła usług na rzecz wystawcy opinii. Sąd nie miał jednak wątpliwości, że Klient nie popełnił przestępstwa, wystawiając przedmiotową, i wydał wyrok uniewinniający.

Orzeczenie to nie jest jeszcze prawomocne, natomiast ustne motywy rozstrzygnięcia były przekonywające. Zobaczymy, co na to sąd odwoławczy, jeśli w sprawie zostanie wniesiona apelacja.

Zniesławienie w Internecie należy do spraw, z którymi bardzo często zgłaszają się do mnie Klienci – zarówno oskarżeni, jak i podmioty, których dobre imię zostało naruszone. Zamieszczanie opinii w Internecie na temat działalności danej firmy jest dziś powszechną praktyką, ważne jest niemniej to, aby opinie te były rzetelne i pochodziły od osób, które rzeczywiście współpracowałby z przedsiębiorcą. Nadużycia w tym zakresie mogą stanowić podstawę odpowiedzialności karnej z art. 212 k.k. lub art. 216 k.k. Więcej na ten temat znajdą Państwo w odrębnym wpisie dotyczących zniesławienia i zniewagi.

AKTUALIZACJA

W ramach uzupełnienia wcześniejszej notki, pragnę wskazać, iż zapadły wyrok uniewinniający został zaskarżony przez oskarżyciela prywatnego. W dniu 25 kwietnia 2024 r. Sąd Okręgowy w Krakowie utrzymał go jednak w mocy, w związku z czym mój Klient został prawomocnie uniewinniony od postawionego mu zarzutu zniesławienia.

Jeżeli potrzebowaliby Państwo pomocy prawnej w opisanym zakresie, zapraszam na spotkanie w Kancelarii Adwokackiej w Krakowie. Obszar mojej działalności obejmuje nie tylko Kraków, lecz również Katowice, Częstochowę, Kielce, Tarnów czy Rzeszów. W razie potrzeby pomoc prawna może być przy tym świadczona na terenie całego kraju, a spotkanie może odbyć się w trybie zdalnym przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa.

dr Aleksandra Rychlewska-Hotel, adwokat

dr Aleksandra Rychlewska-Hotel, adwokat

Jestem adwokatem specjalizującym się w prawie karnym. Ukończyłam studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie uzyskałam również stopień doktora nauk prawnych z dziedziny prawa karnego. Jestem członkiem Izby Adwokackiej w Krakowie. Więcej o mnie...

Bezpieczeństwo prawnokarne
Jak mogę Państwu pomóc?
Zakres pomocy prawnej różnić się będzie w zależności od Państwa roli w postępowaniu karnym: osoba oskarżona bądź pokrzywdzona. Odrębna oferta kierowana jest także do jednostek organizacyjnych, gdzie pomoc prawna ma zasadniczo charakter pozaprocesowy.
sprawy karne - osoba pokrzywdzona

Pokrzywdzony

sprawy karne - jednostka organizacyjna

Jednostka organizacyjna

Kontakt