Blog

Indeks Percepcji Korupcji za rok 2023

W dniu dzisiejszym miałam przyjemność być gościem Kuby Strzyczkowskiego w Radiu 357 w audycji “Co Państwo na to?”. Tematem rozmowy był opublikowany niedawno przez Transparency International Indeks Percepcji Korupcji za rok 2023. Polska otrzymała najgorszy wynik od dekady, plasując się na miejscu 47 z 54 pkt (gdzie 100 oznacza najniższy poziom postrzegania korupcji, a 0 – poziom najwyższy). W tym miejscu odsyłam Państwa do raportu Transparency International.

Indeks Percepcji Korupcji uznawany jest za globalny wskaźnik korupcji w sektorze publicznym. Państwa oceniane są w skali od 0 do 100 pkt (gdzie 100 pkt oznacza najniższy poziom postrzegania korupcji w danym kraju, a 0 pkt – poziom najwyższy) na podstawie ocen ekspertów i ankiet przeprowadzonych wśród przedsiębiorców. Nie jest to zatem badanie opinii publicznej, a raczej spojrzenie z zewnątrz na sytuację w danym kraju przez pryzmat czynników korupcjogennych. O ile do roku 2015 Polska zajmowała co raz to wyższe pozycje, w 2015 osiągając 29 miejsce z wynikiem 63 pkt, tak po roku 2015 jej pozycja systematycznie spada… Czy chaos prawny w Polsce i niejasność przepisów sprzyja korupcji? Niestety tak. Tutaj znajdą Państwo historyczny wykres. Czas pokaże jak eksperci oceniać będą Polskę w następnych latach.

Jeżeli potrzebowaliby Państwo pomocy prawnej w opisanym zakresie, zapraszam na spotkanie w Kancelarii Adwokackiej w Krakowie. Obszar mojej działalności obejmuje nie tylko Kraków, lecz również Katowice, Częstochowę, Kielce, Tarnów czy Rzeszów. W razie potrzeby pomoc prawna może być przy tym świadczona na terenie całego kraju, a spotkanie może odbyć się w trybie zdalnym przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa.

dr Aleksandra Rychlewska-Hotel, adwokat

dr Aleksandra Rychlewska-Hotel, adwokat

Jestem adwokatem specjalizującym się w prawie karnym. Ukończyłam studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie uzyskałam również stopień doktora nauk prawnych z dziedziny prawa karnego. Jestem członkiem Izby Adwokackiej w Krakowie. Więcej o mnie...

Bezpieczeństwo prawnokarne
Jak mogę Państwu pomóc?
Zakres pomocy prawnej różnić się będzie w zależności od Państwa roli w postępowaniu karnym: osoba oskarżona bądź pokrzywdzona. Odrębna oferta kierowana jest także do jednostek organizacyjnych, gdzie pomoc prawna ma zasadniczo charakter pozaprocesowy.
sprawy karne - osoba pokrzywdzona

Pokrzywdzony

sprawy karne - jednostka organizacyjna

Jednostka organizacyjna

Kontakt