Pokrzywdzony

Funkcja kompensacyjna prawa karnego nabiera coraz większego znaczenia. Tendencja ta idzie w parze ze wzmocnieniem pozycji pokrzywdzonego w postępowaniu karnym. Ma on dziś możliwość czynnego udziału w procesie, tak na etapie postępowania przygotowawczego, jak i postępowania sądowego. Często to tylko dzięki jego aktywności dochodzi do ujawnienia faktu popełnienia przestępstwa oraz wyjaśnienia jego okoliczności. Z uwagi na znaczne obciążenie organów ścigania, niekiedy to właśnie inicjatywa dowodowa pokrzywdzonego pozwala zebrać materiał dowodowy, umożliwiający postawienie sprawcy w stan oskarżenia. Pomoc pełnomocnika, który sporządzi formalne zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa i czuwać będzie nad przebiegiem postępowania dowodowego, jest nieodzowna.

Funkcja kompensacyjna prawa karnego nabiera coraz większego znaczenia. Tendencja ta idzie w parze ze wzmocnieniem pozycji pokrzywdzonego w postępowaniu karnym. Ma on dziś możliwość czynnego udziału w procesie, tak na etapie postępowania przygotowawczego, jak i postępowania sądowego. Często to tylko dzięki jego aktywności dochodzi do ujawnienia faktu popełnienia przestępstwa oraz wyjaśnienia jego okoliczności. Z uwagi na znaczne obciążenie organów ścigania, niekiedy to właśnie inicjatywa dowodowa pokrzywdzonego pozwala zebrać materiał dowodowy, umożliwiający postawienie sprawcy w stan oskarżenia. Pomoc adwokata jako pełnomocnika, który sporządzi formalne zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa i czuwać będzie nad przebiegiem postępowania dowodowego, jest nieodzowna. Prawo karne zapewnia środki ochrony prawnej pokrzywdzonego, jednakże trzeba mieć świadomość jak je wykorzystać.

Prawo karne daje rozmaite możliwości zabezpieczenia interesów pokrzywdzonego. W praktyce coraz częściej spotkać się zwłaszcza można z zabezpieczeniem wykonania środka kompensacyjnego na mieniu oskarżonego. Warto mieć wsparcie doświadczonego adwokata w sprawach karnych.

Pokrzywdzone przestępstwem, jako adwokat, oferuję następującą pomoc w zakresie prawa karnego:

  • indywidualne porady prawne
  • zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa;
  • reprezentacja pokrzywdzonego na etapie postępowania przygotowawczego;
  • reprezentacja oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu sądowym przed sądami pierwszej i drugiej instancji oraz Sądem Najwyższym;
  • subsydiarny akt oskarżenia;
  • prywatny akt oskarżenia;
  • sporządzanie środków odwoławczych (apelacjazażalenie) oraz innych środków zaskarżenia (kasacjawniosek o wznowienie postępowaniaskarga na wyrok sądu odwoławczego).

Jeżeli potrzebowaliby Państwo pomocy prawnej w opisanym zakresie, zapraszam na spotkanie w Kancelarii Adwokackiej w Krakowie.

Obszar mojej działalności obejmuje nie tylko Kraków, lecz również Katowice, Częstochowę, Kielce, Tarnów czy Rzeszów. W razie potrzeby pomoc prawna może być przy tym świadczona na terenie całego kraju, a spotkanie może odbyć się w trybie zdalnym przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa.

Adwokat dr Aleksandra Rychlewska-Hotel

dr Aleksandra Rychlewska-Hotel

Każdą sprawą zajmuje się osobiście. Przywiązując dużą wagę do szczegółów, zawsze dążę do maksymalnego zabezpieczenia interesów Klienta.

Bezpieczeństwo prawnokarne
Jak mogę Państwu pomóc?
Zakres pomocy prawnej różnić się będzie w zależności od Państwa roli w postępowaniu karnym: osoba oskarżona bądź pokrzywdzona. Odrębna oferta kierowana jest także do jednostek organizacyjnych, gdzie pomoc prawna ma zasadniczo charakter pozaprocesowy.
sprawy karne - osoba pokrzywdzona

Pokrzywdzony

sprawy karne - jednostka organizacyjna

Jednostka organizacyjna

Kontakt