PUSTE FAKTURY

Pustą fakturą (inaczej nierzetelną fakturą) nazywamy fakturę, która nie odzwierciedla rzeczywistego stanu faktycznego. Skarb Państwa usilnie walczy z przestępstwami fakturowymi, a liczba spraw co roku wzrasta. Zaostrzana jest także odpowiedzialność karna za ten proceder. Czyny związane z obrotem pustymi fakturami pociągają za sobą nie tylko odpowiedzialność karnoskarbową, lecz nierzadko również odpowiedzialność za pranie brudnych pieniędzy i udział w zorganizowanej grupie przestępczej. W miejscu tym odsyłam Państwa do wpisu: Obrót pustymi fakturami a pranie brudnych pieniędzy.

Mając na uwadze wieloaspektowość postępowania karnego związanego z pustymi fakturami, linia obrony musi być starannie przygotowana. Wszczęcie postępowania karnego zazwyczaj wiązać się będzie także ze wszczęciem kontroli skarbowej i koniecznością zapłaty zaległego podatku. 

W mojej praktyce spotykam się najczęściej z następującymi sprawami dotyczącymi pustych faktur:

 • fałszowanie i używanie sfałszowanych faktur (art. 270a k.k.)
 • wystawianie i używanie fikcyjnych faktur (art. 271a k.k.)
 • podanie nieprawdziwych danych podatkowych (art. 56 k.k.s.)
 • wystawianie i posługiwanie się nierzetelną fakturą (art. 62 § 2 k.k.s.)
 • wyłudzenie zwrotu podatku VAT (art. 76 k.k.s.)
 • pranie brudnych pieniędzy (art. 299 k.k.)
 • udział w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 258 k.k.)

Jako adwokat praktykujący w dziedzinie prawa karnego oferuję Państwu: 

 • specjalistyczne doradztwo prawne;
 • reprezentację na każdym etapie postępowania przygotowawczego lub sądowego.
 • przygotowanie pism procesowych w tym zażaleń, apelacji oraz kasacji;
 • przygotowywanie opinii prawnych związanych z ryzykami prawnokarnymi planowanych przedsięwzięć.

Jeżeli potrzebowaliby Państwo pomocy prawnej w opisanym zakresie, zapraszam na spotkanie w Kancelarii Adwokackiej w Krakowie.

Obszar mojej działalności obejmuje nie tylko Kraków, lecz również Katowice, Częstochowę, Kielce, Tarnów czy Rzeszów. W razie potrzeby pomoc prawna może być przy tym świadczona na terenie całego kraju, a spotkanie może odbyć się w trybie zdalnym przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa.


Warto wiedzieć:

Adwokat dr Aleksandra Rychlewska-Hotel

dr Aleksandra Rychlewska-Hotel

Każdą sprawą zajmuje się osobiście. Przywiązując dużą wagę do szczegółów, zawsze dążę do maksymalnego zabezpieczenia interesów Klienta.

Bezpieczeństwo prawnokarne
Jak mogę Państwu pomóc?
Zakres pomocy prawnej różnić się będzie w zależności od Państwa roli w postępowaniu karnym: osoba oskarżona bądź pokrzywdzona. Odrębna oferta kierowana jest także do jednostek organizacyjnych, gdzie pomoc prawna ma zasadniczo charakter pozaprocesowy.
sprawy karne - osoba pokrzywdzona

Pokrzywdzony

sprawy karne - jednostka organizacyjna

Jednostka organizacyjna

Kontakt