ZNIESŁAWIENIE I ZNIEWAGA

Przestępstwa zniesławienia i zniewagi należą do grupy przestępstw przeciwko czci i nietykalności cielesnej. Stanowią one przejaw ochrony życia prywatnego, zagwarantowanej w art. 47 Konstytucji. Przestępstwa te jakkolwiek mogą się wydawać podobne, różnią się w sposób zasadniczy, stanowić dwa odrębne typy czynów zabronionych pod groźbą kary. Zniesławienie związane jest przede wszystkim z działaniami mającymi poniżyć jednostkę w opinii publicznej. Zniewaga związana jest natomiast z okazaniem pogardy drugiej osobie. Przedmiotem ochrony przestępstwa zniesławienia jest godność, dobre imię, świadomość własnej wartości i szacunek do samego siebie. W przypadku zniewagi przedmiotem ochrony jest przede wszystkim cześć człowieka. Kwestia ta omówiona jest szerzej we wpisie: Odpowiedzialność za zniesławienie i zniewagę.

Moja praktyka adwokacka obejmuje w szczególności następujące zagadnienia:

 • zniesławienie w Internecie (w szczególności na forach i portalach społecznościowych);
 • zniesławienie w prasie, radiu lub telewizji;
 • zniesławienie słowem na forum publicznym;
 • zniesławienie poprzez rozsyłanie wiadomości tekstowych;
 • zniesławienie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą poprzez publikacje nieprawdziwych informacji;
 • zniesławienie narażające na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności,
 • znieważanie słowem lub czynem, np. poprzez oplucie;
 • znieważenie publiczne oraz „prywatne”.

W ramach swojej praktyk adwokackiej, oferuję Państwu: 

 • specjalistyczne doradztwo prawne;
 • analizę planowanych wystąpień i publikacji pod kątem odpowiedzialności karnoprawnej i cywilnoprawnej;
 • przygotowanie prywatnego aktu oskarżenia;
 • dochodzenie roszczeń z tytuły dóbr osobistych w postępowaniu cywilnym;
 • przygotowanie pism procesowych w tym zażaleń, apelacji oraz kasacji;
 • reprezentację na każdym etapie postępowania przygotowawczego lub sądowego.

Jeżeli potrzebowaliby Państwo pomocy prawnej w opisanym zakresie, zapraszam na spotkanie w Kancelarii Adwokackiej w Krakowie.

Obszar mojej działalności obejmuje nie tylko Kraków, lecz również Katowice, Częstochowę, Kielce, Tarnów czy Rzeszów. W razie potrzeby pomoc prawna może być przy tym świadczona na terenie całego kraju, a spotkanie może odbyć się w trybie zdalnym przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa.


Warto wiedzieć:

Adwokat dr Aleksandra Rychlewska-Hotel

dr Aleksandra Rychlewska-Hotel

Każdą sprawą zajmuje się osobiście. Przywiązując dużą wagę do szczegółów, zawsze dążę do maksymalnego zabezpieczenia interesów Klienta.

Bezpieczeństwo prawnokarne
Jak mogę Państwu pomóc?
Zakres pomocy prawnej różnić się będzie w zależności od Państwa roli w postępowaniu karnym: osoba oskarżona bądź pokrzywdzona. Odrębna oferta kierowana jest także do jednostek organizacyjnych, gdzie pomoc prawna ma zasadniczo charakter pozaprocesowy.
sprawy karne - osoba pokrzywdzona

Pokrzywdzony

sprawy karne - jednostka organizacyjna

Jednostka organizacyjna

Kontakt