WYŁUDZENIA VAT

Wyłudzenia VAT zaliczają się do ogólnej kategorii oszustw podatkowych, gdzie podmiotem pokrzywdzonym przestępstwem jest w pierwszej kolejności Skarb Państwa. W zakresie, w jakim skutkiem przestępczym jest tutaj narażenie na nienależny zwrot podatkowej należności publicznoprawnej, przestępstwa te są przedmiotem szczególnego zainteresowania ze strony organów ścigania. Co rusz słyszy się zresztą w mediach o kolejnej ujawnionej karuzeli podatkowej oraz poprawie ściągalności podatku VAT na przestrzeni lat. 

Jak adwokat zajmuję się w szczególności następującymi sprawami:

  • wyłudzenie zwrotu podatku (art. 76 k.k.s.);
  • oszustwo podatkowe (art. 56 k.k.s.);
  • niewystawienie faktury lub wystawienie jej w sposób wadliwy (art. 62 § 1 k.k.s.)
  • obrót fikcyjnymi fakturami (art. 62 § 2 k.k.s.);
  • uchylanie się od obowiązku podatkowego (art. 54 k.k.s.).

Pojęcie karuzeli podatkowej, które często pojawia się w kontekście zarzutu wyłudzenia VAT-u, nie jest ustawowo zdefiniowane. W praktyce najczęściej przywoływana będzie właśnie kwalifikacja z art. 76 k.k.s., statuująca odpowiedzialność karną za wyłudzenie zwrotu podatku, bądź art. 56 k.k.s. dotyczący oszustwa podatkowego. Częstokroć mamy tu zarazem do czynienia z fikcyjnymi fakturami, nieodzwierciedlającymi rzeczywistych transakcji gospodarczych, co pociąga za sobą także zarzut z art. 62 § 2 k.k. Odrębnie ustawodawca penalizuje przypadek niewystawienia faktury wbrew obowiązkowi bądź wystawienie jej w sposób wadliwy (art. 62 § 1 k.k.s.).

W ramach swojej praktyk adwokackiej oferuję Państwu: 

  • specjalistyczne doradztwo prawne;
  • reprezentację na każdym etapie postępowania przygotowawczego lub sądowego;
  • przygotowanie pism procesowych w tym zażaleń, apelacji oraz kasacji;
  • przygotowywanie opinii prawnych związanych z ryzykami prawnokarnymi planowanych przedsięwzięć.

Jeżeli potrzebowaliby Państwo pomocy prawnej w opisanym zakresie, zapraszam na spotkanie w Kancelarii Adwokackiej w Krakowie.

Obszar mojej działalności obejmuje nie tylko Kraków. W razie potrzeby pomoc prawna może być świadczona na terenie całego kraju (Katowice, Częstochowa, Kielce, Tarnów czy Rzeszów), a spotkanie może odbyć się w trybie zdalnym przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa.


Warto wiedzieć:

Adwokat dr Aleksandra Rychlewska-Hotel

dr Aleksandra Rychlewska-Hotel

Każdą sprawą zajmuje się osobiście. Przywiązując dużą wagę do szczegółów, zawsze dążę do maksymalnego zabezpieczenia interesów Klienta.

Bezpieczeństwo prawnokarne
Jak mogę Państwu pomóc?
Zakres pomocy prawnej różnić się będzie w zależności od Państwa roli w postępowaniu karnym: osoba oskarżona bądź pokrzywdzona. Odrębna oferta kierowana jest także do jednostek organizacyjnych, gdzie pomoc prawna ma zasadniczo charakter pozaprocesowy.
sprawy karne - osoba pokrzywdzona

Pokrzywdzony

sprawy karne - jednostka organizacyjna

Jednostka organizacyjna

Kontakt