Blog

Komentarz dot. odpowiedzialności karnej za znieważenie sędziego

Sprawy znieważenia lub zniesławienia z udziałem celebrytów co rusz trafiają do mediów. Ostatnio zostałam poproszona o komentarz dotyczący odpowiedzialności karnej za znieważenie sędziego w związku z postępowaniem przeciwko synowi znanego wykonawcy disco polo. W jakim zakresie odpowiedzialność za zniewagę sędziego jako funkcjonariusza publicznego różni się od ogólnej podstawy odpowiedzialności karnej za znieważenie? Osoby zainteresowane tematem odsyłam do artykułu na łamach Rzeczypospolitej pt. Za „chama” syn gwiazdy disco polo przed sądem.

Jeżeli potrzebowaliby Państwo pomocy prawnej w opisanym zakresie, zapraszam na spotkanie w Kancelarii Adwokackiej w Krakowie. Obszar mojej działalności obejmuje nie tylko Kraków, lecz również Katowice, Częstochowę, Kielce, Tarnów czy Rzeszów. W razie potrzeby pomoc prawna może być przy tym świadczona na terenie całego kraju, a spotkanie może odbyć się w trybie zdalnym przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa.

dr Aleksandra Rychlewska-Hotel, adwokat

dr Aleksandra Rychlewska-Hotel, adwokat

Jestem adwokatem specjalizującym się w prawie karnym. Ukończyłam studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie uzyskałam również stopień doktora nauk prawnych z dziedziny prawa karnego. Jestem członkiem Izby Adwokackiej w Krakowie. Więcej o mnie...

Bezpieczeństwo prawnokarne
Jak mogę Państwu pomóc?
Zakres pomocy prawnej różnić się będzie w zależności od Państwa roli w postępowaniu karnym: osoba oskarżona bądź pokrzywdzona. Odrębna oferta kierowana jest także do jednostek organizacyjnych, gdzie pomoc prawna ma zasadniczo charakter pozaprocesowy.
sprawy karne - osoba pokrzywdzona

Pokrzywdzony

sprawy karne - jednostka organizacyjna

Jednostka organizacyjna

Kontakt