Blog

Kilka słów na temat rozpowszechniania wizerunku osoby bez jej zgody

Kilka dni temu zostałam zapytana o ocenę prawną problemu nagrywania wizerunku kobiet bez ich zgody, odpowiednio wykonywania im zdjęć z ukrycia. Jak ma się do tego prawo karne? Utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku osoby bez zgody samej osoby zainteresowanej może mieć różne konsekwencje. Wszystko zależy od okoliczności sprawy. Pamiętać niemniej należy, że niezależnie od środków prawnokarnych, poszkodowanym przysługiwać mogą roszczenia cywilnoprawne. Zapraszam do lektury artykułu na serwisie Wirtualna Polska “Nagrywają kobiety bez ich zgody. Ich ofiarą może paść każda“. Gwoli ścisłości, jakkolwiek tekst skupia się na pokrzywdzonych kobietach, uwagi mają charakter ogólny.

Jeżeli potrzebowaliby Państwo pomocy prawnej w opisanym zakresie, zapraszam na spotkanie w Kancelarii Adwokackiej w Krakowie. Obszar mojej działalności obejmuje nie tylko Kraków, lecz również Katowice, Częstochowę, Kielce, Tarnów czy Rzeszów. W razie potrzeby pomoc prawna może być przy tym świadczona na terenie całego kraju, a spotkanie może odbyć się w trybie zdalnym przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa.

dr Aleksandra Rychlewska-Hotel, adwokat

dr Aleksandra Rychlewska-Hotel, adwokat

Jestem adwokatem specjalizującym się w prawie karnym. Ukończyłam studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie uzyskałam również stopień doktora nauk prawnych z dziedziny prawa karnego. Jestem członkiem Izby Adwokackiej w Krakowie. Więcej o mnie...

Bezpieczeństwo prawnokarne
Jak mogę Państwu pomóc?
Zakres pomocy prawnej różnić się będzie w zależności od Państwa roli w postępowaniu karnym: osoba oskarżona bądź pokrzywdzona. Odrębna oferta kierowana jest także do jednostek organizacyjnych, gdzie pomoc prawna ma zasadniczo charakter pozaprocesowy.
sprawy karne - osoba pokrzywdzona

Pokrzywdzony

sprawy karne - jednostka organizacyjna

Jednostka organizacyjna

Kontakt